Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Szpital - oby nie tylko z nazwy

Wielomiesięczne starania mieszkańców o szpital na Białołęce, artykułowane poprzez działania stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (IMB), a poparte przez tysiące białołęczan, przynoszą realne skutki. Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Białołęka uchwalono stanowisko, w którym radni zwracają się do Rady Warszawy o utworzenie w tej dzielnicy szpitala chirurgii jednego dnia. Jest to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Szpital powinien być w przyszłości rozbudowany o kolejne oddziały, ale na ten moment dopracowania wymaga lokalizacja placówki.

Projekt IMB, który poparło przeszło 3,5 tys. mieszkańców Białołęki, dotyczył pełnowartościowego szpitala ze wszystkimi najważniejszymi oddziałami. Nacisk społeczny sprawił, że mieszkańcom zaoferowano teraz wersję minimum, tzw. szpital jednego dnia. Członkowie naszego stowarzyszenia rozmawiali o tej możliwości z wiceprezydentem Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim kilka miesięcy temu. Ta propozycja jest do zaakceptowania na początek, ale na tym nie może się skończyć. Musi być techniczna możliwość rozbudowy szpitala, aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom mieszkańców najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z mamieniem mieszkańców, a przedstawianie niewielkiej placówki chirurgicznej jako wyczekiwanego przez białołęczan szpitala należy będzie potraktować jako PR-owską sztuczkę partii politycznych.

Kolejną kwestią jest lokalizacja szpitala. Powinna ona być dogodna dla jak największej liczby mieszkańców, blisko centrum dzielnicy, a nie na jej peryferiach. Możliwe lokalizacje powinny zostać wskazane przez władze miasta, skonsultowane z ekspertami i mieszkańcami. Dzięki IMB odbędzie się spotkanie komisji dialogu społecznego poświęcone tej sprawie. Nie może być narzucania rozwiązania bez pytania mieszkańców. Inwestycja szpitala jest doskonałą okazją do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro Białołęki.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW