Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Zbiórka na domy dziecka zakończona

Z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, Inicjatywa Mieszkańców Białołęki zorganizowała zbiórkę artykułów dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, zamieszkujących dom dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek przy ul. Klasyków oraz dom dziecka przy ul. Bohaterów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji! Dzięki Waszej hojności udało się pomóc wielu potrzebującym.

Zbiórki darów dla domów dziecka prowadzone przez IMB stają się powoli tradycją na Białołęce. Organizowane są nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale także na święta Bożego Narodzenia i w innych terminach. Takie akcje pomocy są doskonałą sposobnością nie tylko do zrobienia czegoś dobrego dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują, ale także do integracji mieszkańców, zachęcenia ich do wspólnego działania w ramach swojej lokalnej społeczności. Dla wielu jest to pierwsza możliwość czynnego włączenia się w działalność społeczną. Jednak kontakty wówczas nawiązane często owocują przy okazji kolejnych przedsięwzięć.   

W ramach zbiórki IMB otrzymaliśmy od mieszkańców artykuły spożywcze, higieniczne, zabawki, ubranka i inne produkty, które zmieściły się w kilkudziesięciu pudłach. Akcja pomocy, koordynowana przez Jana Mackiewicza, zakończyła się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, przekazaniem darów do obu domów dziecka. Uśmiech dzieci i wdzięczność ich opiekunów były bezcenne. Słowa podziękowania, które otrzymaliśmy, pragniemy przekazać teraz tym, bez których wszystkie nasze działania nie przyniosłyby żadnego skutku – Mieszkańcom. Dzięki Waszej bezinteresowności i hojności udało się zrobić dużo dobrego. Dziękujemy i już teraz zapraszamy do włączenia się w nasze kolejne akcje pomocy.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW