Dialog o budżecie obywatelskim, seniorach i współpracy z miastem

Czerwcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ poświęcono kilku najbardziej aktualnym tematom. Po zaakceptowaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia omówiono stan realizacji projektów, które wygrały w zeszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

Zebrani wyrazili niepokój, czy zostaną one zrealizowane w bieżącym roku. W przypadku sieci Wi-Fi, modernizacji wybiegu dla miśków czy budowy wybiegu dla psów, prawdopodobnie uda się je wykonać w tym roku, choć nie obyło się bez problemów. Realizację plaży Rusałka przejął Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Dwa projekty rowerowe powstaną tylko częściowo w roku bieżącym, najtrudniejsze zadania zostaną przesunięte na przyszły rok, przejmie je w części także pełnomocnik ds. rozwoju komunikacji rowerowej. Przedyskutowano przyczyny takiego stanu rzeczy. Złożyły się na to m.in. rozbieżne kryteria wyceny projektów, niepełna ocena merytoryczna, a nade wszystko rozpoczęcie procedur realizacyjnych dopiero w nowym roku kalendarzowym, a nie bezpośrednio po wyłonieniu zwycięzców. Barbara Domańska pełnomocnik ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy wyjaśniła, że miasto wyciągnęło wnioski z pierwszej edycji budżetu i w tym roku prace nad zwycięskimi projektami mają rozpocząć się dużo wcześniej. Głosowanie w tej edycji trwa do 26 czerwca pod internetowym adresem twojbudzet.um.warszawa.pl Można też oddać swój głos wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej w WOM na parterze urzędu przy Kłopotowskiego 15 oraz w siedzibach ZGN.

Kolejnym z poruszonych tematów było zaopiniowanie projektu statutu Dzielnicowej Rady Seniorów. W dyskusji zgłoszono do niego liczne uwagi. Maria Pokój zaproponowała, aby zwiększyć liczebność rady z 9 do max.15 osób oraz w jak największym stopniu uspołecznić procesy wyboru jej członków i uczestnictwa seniorów w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji. Zasugerowano powrót do zarzuconego przez dzielnicę pomysłu zorganizowania spotkań otwartych. Anna Machalica ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi zauważyła, że powoływanie rady jest działaniem wbrew ogólnym tendencjom społecznym do coraz większej wzajemnej integracji, sugerując głębszy namysł nad potencjalnymi szansami o ograniczaniu tego rozwiązania. Rekomendacje DKDS w tej sprawie zostaną ujęte w osobnej uchwale.

Zaproszony przez prezydium DKDS Tomasz Pactwa dyrektor miejskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych przedstawił możliwości zawierania partnerstw z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnego ubiegania się o środki unijne w obszarze rozwoju rynku pracy, walki z ubóstwem i edukacji. Liderem w takim partnerstwie jest albo miasto, albo organizacja, przy czym bardziej liczy się dobry pomysł niż dotychczasowe doświadczenie potencjalnego partnera społecznego. Zbudowane teraz trwałe partnerstwa mają stanowić potencjał na późniejsze lata, kiedy finansowanie unijne się skończy. Miasto jest przekonane, że działania podejmowane wspólnie z partnerami społecznymi są bardziej skuteczne, a ich efekty są trwalsze – podkreślał dyrektor Pactwa. Ponieważ tylko do 30 czerwca można składać wnioski o takie partnerstwa, burmistrz Paweł Lisiecki zadeklarował zorganizowanie osobnego spotkania poświęconego temu tematowi jeszcze 23 czerwca 2015 r. Szczegóły na temat partnerstw na stronie: europa.um.warszawa.pl
 

Kr.