X sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dużo zmian

Pierwszą część obrad 16 czerwca prowadził przewodniczący rady Krzysztof Miszewski, drugą wiceprzewodnicząca Agnieszka Kaczmarska, trzecią – ponownie Krzysztof Miszewski. Głosy liczył Bartosz Szajkowski.

W porządku dziennym był projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 oraz projekty uchwał w sprawie zmian nazw ulic w dzielnicy Targówek. Na sesji wprowadzono sprawę rozpatrzenia skargi pana Ł.S. na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Projekt pierwszej uchwały, pozytywnie zaopiniowany przez 3 komisje, radni otrzymali wraz z autopoprawką zarządu; na sesji wprowadzono drugą autopoprawkę.

Po żywej dyskusji uchwałę poparło w głosowaniu 19 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała przewiduje zwiększenie dochodów o 6 458 311 zł na wydatki bieżące w obszarze edukacji (m.in. 712 670 zł na szkoły podstawowe, 2 805 641 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, 730 000 zł na gimnazja, 535 000 zł na licea ogólnokształcące, 900 000 zł na szkoły zawodowe).

Najwięcej dyskusji wywołała sprawa organizacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicy. Oprócz burmistrza Sławomira Antonika wyjaśnień udzielał dyrektor Sebastian Cichocki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W uchwalonej wersji kwotę na zadania w zakresie kultury zwiększono o 131 000 zł, w tym 81 000 zł na organizację wydarzeń kulturalnych, konserwację rzeźb w Parku Rzeźby (27 600 zł) oraz na VII edycję projektu „Park Rzeźby na Bródnie” – 22 400 zł (wystawy prac plastycznych, fotograficznych, filmowych, performance oraz konkurs rysowników).

Bardziej zróżnicowane wyniki dało głosowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zmiany nazw ulic. 10 radnych poparło, 6 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu w sprawie nadania nazwy „Lewinowska” – ulicy, biegnącej od ul. Lewinowskiej do skrzyżowania z ulicą Potulicką i od skrzyżowania z ul. Potulicką w kierunku wschodnim, a także nadania nazwy „Konarowa” odcinkowi dotychczasowej ulicy Lewinowskiej, zlokalizowanemu pomiędzy ul. Mechaników a ul. Klamrową.

W sprawie kolejnej zmiany nazwy ulicy pozytywną opinię wydała komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska; na sesji negatywną opinię wyrazili: Zbigniew Poczesny i Miłosz Stanisławski. Maciej Jankiewicz zaproponował, by słowa „opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy” zastąpić słowami „opiniuje się negatywnie. Uchwała dotyczy nadania nazwy „Strużańska” - ulicy bez nazwy, zlokalizowanej pomiędzy ul. Łodygową a ulicą o zwyczajowej nazwie Lewinowska. Za negatywnym zaopiniowaniem opowiedziało się 15 radnych, 3 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Po dyskusji i wyjaśnieniach radcy prawnego urzędu dzielnicy, na wniosek radnego Jacka Rybaka rozpatrzenie skargi pana Ł.S. na działania ZGN przesłano do komisji rewizyjnej. Taką decyzję poparło 10 radnych, 5 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Ponad godzinę obrad wypełniły „Informacje i pytania”. Najbardziej aktywni byli radni: Miłosz Stanisławski i Andrzej Bittel, pytania stawiali także: Andrzej Gapys, Witold Harasim, Jędrzej Kunowski, Maciej Jankiewicz. Pytania dotyczyły m.in.: stanu ulic, frezowania na ul. Trockiej, przetargów na place zabaw, „wygaszania” Kanału Bródnowskiego, przyczyn opóźnienia zamknięcia ul. Św. Wincentego, kortów przekazanych ogrodowi jordanowskiemu, doprowadzenia ruchu pieszego do bazaru od ul. Nowo Trockej, uhonorowania dyrektora Teatru „Rampa”, terminu rozpoczęcia transmisji z sesji on line, korekty regulaminu funkcjonowania rady dzielnicy. Na pytania odpowiadali: burmistrz Sławomir Antonik i wiceburmistrzowie: Grzegorz Gadecki i Paweł Michalec.             

K.