Subwencja podzielona

Głównym tematem sesji 19 czerwca była zmiana załącznika dzielnicowego Targówka do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015: zwiększenie środków finansowych dzielnicy o kwotę 1 600 000 zł ze środków finansowych, wygospodarowanych z budżetu Biura Rozwoju Miasta po przyznaniu subwencji drogowej. Tę kwotę przeznaczono na remonty dróg: 880 000 zł na remonty nawierzchni bitumicznych ul. Fantazyjnej (200 000 zł) i ul. Tarnogórskiej (680 000 zł); 720 000 zł na remonty chodników na ulicach: Prałatowskiej, Gniazdowskiej, Kunieckiej, Lidzkiej, Pińskiej, Siedzibnej i Łąkocińskiej. Po informacji i wyjaśnieniach wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego uchwałę o zmianie załącznika podjęto jednomyślnie, 18 głosami.

Przewodniczący rady Krzysztof Miszewski podziękował zarządowi Targówka za starania o zwiększenie środków finansowych dla dzielnicy. 

K.