Kolej na Pragę

Dzielnica Praga Północ zakończyła realizację projektu „Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu mamy pięknie odnowiony plac Hallera, automatycznie otwierane drzwi dla osób niepełnosprawnych w Domu Kultury Praga, a na stronie internetowej www.praga-pn.waw.pl, spacery po Pradze w 3D. Na placu Hallera, zastępca burmistrza Dariusz Wolke odsłonił we wtorek, 18 sierpnia, tablicę informacyjną o projekcie. Rozpoczyna się nowy projekt.

„Kolej na Pragę” to partnerski projekt dzielnic: Praga-Północ, Praga-Południe, Targówka i Fundacji Hereditas, współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jest skierowany do młodzieży i ma zaktywizować społecznie i zwiększyć udział w życiu publicznym młodzieży z warszawskiej Pragi w zakresie rewitalizacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności cennych zabytków dzielnicy. Młodzież zaprojektuje Pragę taką, w jakiej chciałaby mieszkać, uczyć się i spędzać swój czas wolny.

Do projektu zostaną zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzech wymienionych dzielnic. W programie znajdą się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obiektów dzielnicy. Efektem tych prac będą autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji dla Pragi, zaprezentowane podczas podsumowania projektu, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione w Internecie. Zaplanowano także wystawę plenerową prac konkursowych.

Działania projektu pomyślane są jako alternatywna forma spędzania czasu, a poprzez wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej (kontakt z historycznymi obiektami Pragi) wśród najmłodszych posłużą także poszanowaniu zabytków Pragi teraz i w przyszłości.

Nabór do projektu zaplanowano na wrzesień br., a szczegóły naboru będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl, w zakładce Fundusze Europejskie.

KK