Społeczny obserwator

Jeszcze o budżecie partycypacyjnym

Druga edycja budżetu partycypacyjnego za nami. Czas na krótkie podsumowanie przed startem kolejnej. Budżet partycypacyjny jako narzędzie umożliwiające mieszkańcom stolicy współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu części środków publicznych, został wdrożony jesienią 2013 r., tuż przed referendum o odwołanie prezydenta Warszawy. Można śmiało stwierdzić, że spośród wszystkich działań wizerunkowych ratusza z tamtego okresu to właśnie BP spotkał się z największym zainteresowaniem ze strony mieszkańców – mniej więcej 10% z nich co roku głosuje na projekty zgłoszone w budżecie partycypacyjnym (prawie 167 tys. w 2014 r. oraz ponad 172 tys. w 2015 r.). Entuzjastów obywatelskiej aktywności rozczarowuje jednak fakt, że do decyzji mieszkańców władze miasta przeznaczają raptem ok. 3,6% rocznego budżetu stolicy. Jest szansa, że kwota będzie wzrastać w kolejnych latach.

Jak w budżecie partycypacyjnym wypadła w tym roku Praga Północ? Średnio, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko liczby. Na 47 projektów, które dopuszczono do głosowania, głosy oddało prawie 6 tys. osób. Dzięki temu zajęliśmy 11. miejsce wśród 18 dzielnic, w kategorii „Liczba oddanych głosów przypadająca na liczbę mieszkańców”. Wyprzedziliśmy m.in. Pragę Południe, ale zdystansowały nas pozostałe prawobrzeżne dzielnice (Wesoła zajęła 1. miejsce). Do realizacji wybrano 14 projektów, których łączny koszt wyniesie ponad 2 mln 753 tys. zł (to prawie 1% budżetu dzielnicy na przyszły rok). Zwycięskie projekty można podzielić na kilka kategorii – 2 dotyczą poprawy bezpieczeństwa na drogach (rozbudowana zostanie m.in. sieć tras rowerowych), 3 zieleni na Pradze (zasadzonych zostanie m.in. 300 nowych drzew, a 8 skwerów zostanie utworzonych lub wyremontowanych), 2 projekty poprawią ofertę praskich bibliotek, nad Wisłą pojawią się kolejne nowe miejsca do uprawiania sportu (w tym ścianka wspinaczkowa), a w Parku Praskim toaleta z prawdziwego zdarzenia. Ponadto 10 zabytkowych bram praskich kamienic zyska nowe życie, a nasze dzieciaki sprzęt multimedialny i dodatkowe zajęcia edukacyjne. Wybór zwycięskich projektów pokazuje, że mieszkańcy Pragi przede wszystkim chcą bezpiecznej, estetycznej przestrzeni publicznej, w której dominuje zieleń, a nie stawiane bez ładu i składu samochody.

Teraz czekamy na realizację tych projektów. Miejmy nadzieję, że cały proces będzie sprawniej postępować, niż przy realizacji zwycięskich projektów z minionej edycji BP. W momencie pisania tego artykułu jedynie 3 projekty spośród 9 zwycięskich zostały wykonane.

Wszystkich zachęcam do udziału w kolejnej edycji BP, która wystartuje już jesienią. To od nas wszystkich zależy, w jakim stopniu dzięki temu narzędziu zmieni się nasza dzielnica.

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców Michałów
kpsm@interia.pl