Inwestycje na Targówku - ostrożny optymizm na przyszłość

Brak wystarczającej ilości pieniędzy, ograniczenia budżetowe - to problemy, z jakimi samorządy w całym kraju zmagają się najczęściej. Każdy z burmistrzów czy prezydentów miast zapewne każdego dnia staje przed wyborem, co zrobić już, a co odrobinę odsunąć w czasie. Na terenie naszej dzielnicy, jak do tej pory, udaje się realizować większość zamierzonych celów. Wiadomo, zawsze znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że można było więcej, ale pamiętajmy: budżetu nie da się rozciągać. Dzisiaj prezentujemy Państwu działania inwestycyjne, jakie Urząd Dzielnicy Targówek realizuje w 2015 r.

W zawiązku z szybkim rozwojem osiedli mieszkaniowych na terenie naszej dzielnicy istnieje konieczność znaczącego inwestowania w oświatę. Już dziś możemy pochwalić się pozyskaniem ogromnej kwoty 25 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Gilarskiej. Prace przygotowawcze powinny rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. Oprócz tego Wydział Inwestycji realizuje dodatkowo następujące przedsięwzięcia związane z oświatą na Targówku:    

Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę budynku. Trwają prace związane z pozyskaniem warunków zasilania w media. Opracowywany jest wniosek do BGK o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych, który złożony zostanie w edycji jesiennej. Wartość inwestycji 39 979 980 PLN.

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20

Odebrano i przekazano do użytkowania szkole: boisko do piłki nożnej z bieżnią okólną pełniącą rolę drogi pożarowej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki i piłki ręcznej, stoły do ping-ponga wraz z bezpieczną nawierzchnią, przebudowany dziedziniec z kostki betonowej ze stolikami szachowymi i podjazd dla niepełnosprawnych oraz placyk gospodarczy z parkingiem od strony ul. Chodeckiej. Boiska są oświetlone i monitorowane. Wartość inwestycji 2 000 000 PLN.

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych

Budynek szkoły został rozbudowany o trzy oddziały przedszkolne oraz salę wielofunkcyjną wraz z niezależnymi szatniami i pomieszczeniami towarzyszącymi. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Wykonano place zabaw, ścieżki i ogrodzenie terenu przy budynku oddziałów przedszkolnych. Została również wybudowana droga pożarowa przy istniejącym budynku szkoły. Po pozyskaniu dodatkowych środków zostaną jeszcze nasadzone drzewa i krzewy przy obiekcie. Wartość inwestycji 3 769 000 PLN.

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej

Etap pierwszy realizacji zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, szatni, auli, pomieszczeń edukacyjnych oraz administracyjnych. Wykonywane są obecnie roboty wykończeniowe oraz trwają pomiary i próby dźwigów, instalacji, central wentylacyjnych itp. umożliwiające wystąpienie do Państwowej Straży Pożarnej, sanepid i PINB z wnioskiem o dopuszczenie obiektu do użytkowania. Zakończenie całego zadania wraz z budową etapu III, budową boisk sportowych i zagospodarowaniem terenu planowane jest na 2018 r. Wartość inwestycji 33 348 717 PLN.

Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64

Rozbudowę budynku o dwa oddziały przedszkolne i salę wielofunkcyjną zakończono już w marcu. W ostatnim miesiącu dostarczono meble, sprzęt edukacyjny, sprzęt AGD jako pierwsze wyposażenie budynku oraz wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu. Wartość inwestycji 2 221 980 PLN.

Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola

Opracowano koncepcję projektową i wystąpiono o warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku z przeznaczeniem na przedszkole pięciooddziałowe oraz o warunki zasilania w media. Wartość inwestycji 5 500 000 PLN.

Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

Opracowano dokumentację na roboty zabezpieczające w budynku zabytkowym i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla tego zakresu robót (wymaga zaopiniowania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków). Równolegle opracowywana jest koncepcja projektowa celem wystąpienia o warunki zasilania w media. Wartość inwestycji 10 000 000 PLN.

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Zakończono realizację budynku administracyjnego - obiekt odebrany przez Państwową Straż Pożarną i sanepid, wystąpiono do PINB w sprawie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W końcowej fazie są również roboty związane z budową wieży widokowej. We wrześniu pozyskane zostaną jeszcze dodatkowe środki na realizację funkcji rekreacyjnej zbiornika. Prowadzone są rozmowy na temat wykupu terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego pomiędzy ul. Malborską i Trasą AK oraz na skwerze przy ul. Lecha (skwer planowany do realizacji w roku 2016). Wartość inwestycji 22 000 000 PLN.

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Zaciszańskiego

Trwają ustalenia w m.st. Warszawa na temat pozyskania terenu pod budowę skweru przy ul. Uroczysko i ciągu pieszego do ul. Blokowej. Opracowywana jest mapa do celów projektowych i aktualizacja koncepcji skweru przy ul. Uroczysko. Pozyskano oferty na zamontowanie dodatkowych urządzeń siłowni na skwerze przy ul. Bystrej (urządzenia dla osób o mniejszej sile). Wartość inwestycji 6 883 000 PLN.

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Drewnowskiego

Pozyskano oferty na zamontowanie dodatkowych urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie skweru przy ul. Samarytanka. Wartość inwestycji 3 690 000 PLN.

Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej

Na terenie placu zamontowane zostały zestawy zabawowe, huśtawki, karuzela, sprężynowce oraz trampolina zewnętrzna. W okresie jesiennym wykonane zostaną dodatkowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji 340 000 PLN.

Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego (rejon ulic: Przecławska/Bukowiecka)

W końcowej fazie są roboty wykończeniowe przy budowie placu. Do 10 września plac zabaw zostanie przekazany do użytkowania. Na placu poza standardowym wyposażeniem zamontowano również urządzenie wielofunkcyjne: „statek” oraz tyrolkę. W okresie jesiennym pojawią się jeszcze dodatkowe nasadzenia zieleni. Część terenu zostanie tylko uporządkowana, gdyż w roku 2016 w ramach funduszu partycypacyjnego zamontowane zostaną na niej dodatkowe urządzenia zabawowe. Wartość inwestycji 290 132 PLN

Realizacja projektu „Kulturalna Siłownia na Bródnie” (rejon ulic: Wysockiego/Ogińskiego/Poborzańska) - projekt został zakończony. Jednak koncepcja przyjęta przez Zarząd Dzielnicy zakłada dalszy rozwój kulturalnej siłowni przy porozumieniu z SM Bródno. Wartość inwestycji 45 000 PLN.

TS