IX sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Stefanika z polską pisownią, filia BOK

Negatywną opinię białołęckich radnych otrzymał projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania nazwy gen. Milana Štefánika odcinkowi ulicy od Pajdaka do Strumykowej. Radni zaproponowali tę samą nazwę, ale z polską pisownią, a więc gen. Milana Stefanika. Takie było również stanowisko komisji statutowej i porządku publicznego Rady Dzielnicy Białołęka.

Pozytywnie zaopiniowano natomiast projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Warszawy. Zgodnie ze statutem dzielnicy Białołęka do właściwości rady dzielnicy należy opiniowanie tego typu spraw przekazanych jej przez radę miasta.

Kolejne głosowanie dotyczyło zmian w budżecie na ten rok. Radni wnioskowali m.in. o kwotę 150 tys. zł, która w tym roku zostanie przeznaczona na doposażenie Białołęckiego Ośrodka Kultury przy Van Gogha, realizującego całe spectrum wydarzeń kulturalnych typu koncerty, występy teatralne, pokazy filmowe, a także działalność edukacyjną i warsztatową. Niezbędne zakupy to fortepian i pianino cyfrowe, perkusje, mikrofony studyjne, konsoleta cyfrowa z osprzętem, odsłuchy sceniczne, cyfrowa konsola oświetlenia, kotary i horyzont sceniczny. Radni wnioskują również o środki w kwocie 2,5 mln zł na wyposażenie w przyszłym roku budującej się filii BOK przy Głębockiej w niezbędny do funkcjonowania system mechaniki sceny widowiskowej, w skład którego będzie wchodził sztankiet dekoracyjny i oświetleniowy, który służy do podwieszania elementów dekoracji i oświetlenia i umożliwia ich pionowy ruch. W sali widowiskowej przy Głębockiej trzeba będzie również zamontować kurtynę górną i horyzontalną, kulisy obrotowe, system sterowania, instalację elektryczną, a także zakupić fotele dla widzów i system nagłośnienia sali.

7 mln zł jest już przygotowane w tegorocznym budżecie Białołęki na budowę parkingu w systemie „Parkuj i jedź”, który powstanie przy projektowanym odcinku ulicy Światowida w osiedlu Winnica.

162 tys. zł więcej będą w tym roku kosztować odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę szkoły podstawowej przy Głębockiej.

(egu)