Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Jabłka zamiast używek!

„Nie sięgaj po dopalacze, sięgaj po jabłka” – pod takim hasłem Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (IMB) zorganizowała w pierwszą niedzielę września w Parku Henrykowskim akcję informacyjno-edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz opiekunów. We współpracy ze stołeczną policją pokazywano skutki zażywania tych niebezpiecznych środków, a także zachęcano do zdrowego stylu życia, m.in. rozdano 60 kg jabłek z mazowieckich sadów!

Zawsze jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia była aktywizacja młodych ludzi, pokazywanie im dobrych wzorców, zachęcanie do działania i angażowania się w życie publiczne. Tym razem postanowiliśmy ostrzec ich przed szkodliwością pewnych używek, a także pokazać dla nich alternatywę. Zdając sobie sprawę, jak kwestia dopalaczy wykorzystywana jest propagandowo przez rządzących i jak traktowana jest nieraz jako temat zastępczy, tym bardziej postanowiliśmy faktycznie pomóc młodym oraz ich opiekunom.

Kampania informacyjno-edukacyjna koordynowana przez Magdalenę Rejchert spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników pikniku w Parku Henrykowskim. Zawierała bogatą część merytoryczną, na którą składały się prezentacje i pokazy filmów; można było otrzymać materiały informacyjne, a także specjalnie przygotowane na tę okazję jabłka, które symbolizowały zdrowie i życie (w przeciwieństwie do destrukcyjnych używek).

Warto pamiętać jednak, że obecnie nie tylko używki są problemem dzieci i młodzieży. Brak ruchu, uzależnienie od internetu (w tym mediów społecznościowych), brak regularnych, osobistych kontaktów z innymi osobami – to wszystko utrudnia prawidłowy rozwój młodych ludzi. Z perspektywy swojej wieloletniej już działalności uważam, że świetnym remedium na to jest zaangażowanie się w działalność publiczną. Także przez tych najmłodszych! Bo co może być lepszego niż wrócić do domu zmęczonym (i zadowolonym!) po całodniowym działaniu w grupie przyjaciół ze stowarzyszenia na rzecz dobra wspólnego?

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW