Przychodnia dla Zwierząt

Szariat w stołówce

Szkoła dla mnie opiera się na 4 fundamentach. Wolność, brak krytyki, dobry przykład i zero religii. Przysłowiową krew w żyłach zmroziła mi rewolucja w szkolnych stołówkach, zwłaszcza po batalii w barach mlecznych. Pomysłodawcom zalecam otworzenie wyobraźni na następujące zadania. Ponieważ Sejm, Senat i kolejne rządy traktują obywateli jak woły robocze przez całą dobę, to właśnie na szkołę spada obowiązek diagnozowania patologii wśród dzieci i studentów. To w szkole właśnie ma być waga i internista z wykształceniem pedagogicznym, zatrudniony na miejscu. Ma nie siedzieć w swoim gabineciku, tylko w klasach edukować młode pokolenie przez jedną godzinę w tygodniu, jak utrzymywać zdrowie. Psycholog szkolny ma brać udział w lekcjach, a potem z każdym uczniem odbyć najżyczliwszą rozmowę, dającą dziecku podstawę, jak ujawnić i pozbyć się patologii w domu. Szkoła ma być sprawiedliwym sitem, w którego okach da się przesiać dobro od zła. Zło aliści można uświadomić i przekształcić w dobro. Nie zrobimy tego za pomocą zupy do dupy.

Opiszę teraz Szanownym Państwu cykl rozwojowi osy, z prośbą o dodatkową interpretację zjawisk migracyjnych.

Osy i osowate, w tym szerszenie, są wszystkożernymi drapieżnikami. Są obecne już na wszystkich kontynentach. Są charakterystycznie ubarwione w kolory ostrzegawcze, a długość ich dochodzi do 5 cm. Oczy są złożone, a żądło ma nikłe ząbki, dzięki czemu mogą  żądlić wiele razy. Większość os to samotnicy, ale zdarzają się osobniki wytwarzające grupy społecznościowe. Budują gniazda w leśnych dziuplach, bardzo lubią miasta i ośrodki wypoczynkowe. Tam, w elewacjach domów, budują gniazda, a w nich wytwarzają plastry podobne do plastrów pszczół. Jednak nie znajdziemy tam miodu, jedynie jajeczka przyklejone do klasterków. Aby populacja os rosła w siłę, wykorzystują inne owady. Ofiary są dostarczane larwom na bieżąco. Osy nie robią zapasów. Wykorzystują też nektary kwiatów i nagryzają owoce. Ich aparat gębowy rożni się od pszczelego, bo jest obliczony na agresję. Biologicznie zjadają inne groźne dla ludzi owady: komary, meszki, muchy, gąsienice. Pełnią też statystycznie istotną rolę w zapylaniu owoców i warzyw. Jako gatunek jest ulokowany w zrównoważonym ekosystemie. Szkodnikami zaczynają być w drugiej połowie lata, kiedy ich ilość przekracza normę krytyczną. Mogą być groźne także dla Lisów…

 lek. wet. Zygmunt Kosacki