Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Białołęka zasługuje na lepsze rządzenie

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a na Białołęce mamy do czynienia z przepełnionymi salami, klasami literowanymi od A do R (tak jest np. w szkole podstawowej przy ul. Głębockiej), zajęciami na dwie zmiany. Pozytywne przejście rekrutacji do przedszkola graniczy z cudem, panuje poczucie chaosu i dezorganizacji.

Jak na to wszystko reaguje burmistrz Piotr Jaworski i jego partia rządząca na Białołęce? Ano w sposób bardzo ciekawy – politycy PO odwołują sesję rady dzielnicy zaplanowaną na 23 września uzasadniając, że … brakuje tematów na sesję. Widocznie problemy dzieci i ich rodziców nie są tematem wystarczająco ważnym.

W związku z tym grupa radnych opozycyjnych, w tym niżej podpisany, postanowiła zwołać sesję nadzwyczajną w sprawie sytuacji w szkołach i przedszkolach na Białołęce. Ma na niej zostać przedstawiona informacja o przebiegu i wynikach tegorocznej rekrutacji do szkół oraz przedszkoli, a także zaproponowany ma być plan poprawy obecnej sytuacji. W momencie czytania tego artykułu sesja będzie już zakończona. Jej termin został wyznaczony przez przewodniczącą rady Annę Majchrzak, po dwukrotnych zmianach, na 22 września o godz. 12. Już sam fakt doboru godziny dużo mówi – Platformie zależy na jak najniższej frekwencji (wnioskodawcy proponowali godzinę 19, a o tak nietypowej godzinie jak 12 nie odbyła się w latach 2010-2015 ani jedna sesja).

Sprawa szkół i przedszkoli na Białołęce to już kolejny temat, przy którym mieszkańcy muszą wyręczać władze dzielnicy. Tak było z metrem na Białołękę, tak było ze szpitalem. Biorąc pod uwagę niejasne – opisywane już przeze mnie na łamach Nowej Gazety Praskiej – wydatki burmistrza Białołęki (w tym finansowanie własnej kampanii wyborczej z publicznych pieniędzy), lekceważenie oddolnych inicjatyw oraz wiele innych spraw sygnalizowanych przez mieszkańców, mam głębokie przekonanie, że dla dobra Białołęki obecne władze muszą jak najszybciej się zmienić.

Piotr Basiński
Radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki”
www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki