Praska Dzielnicowa Rada Seniorów

1 października, w Światowym Dniu Seniora, już po raz kolejny praski OPS zorganizował Piknik Seniora na Placu Hallera, tradycyjnie – przy fontannie. Pomimo wczesnojesiennej pogody, zabawa była gorąca, wystąpił zespół „Cała Praga Śpiewa” działający przy Dziennym Domu Pomocy przy Brzeskiej 4, Kabaret DDP w odsłonie „Oblicza miłości”, potańcówka przy ulubionej muzyce z lat młodości oraz małe co nieco dla podładowania akumulatorów, serwowane przez pracowników praskiego OPS. Tańce trwały do późnego wieczora, gośćmi seniorów byli: burmistrz Paweł Lisiecki oraz zastępca burmistrza Dariusz Wolke.

Tymczasem trwają spotkania, inicjujące prace nad powołaniem dzielnicowej Praskiej Rady Seniorów. Odbyły się już dwa takie spotkania, na których opracowano projekt statutu i omówiono zakres działań przyszłej rady. Na kolejne dwa spotkania zapraszamy 21 października do Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz 18 listopada br. do Gimnazjum Nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19. Oba spotkania odbędą się o godz. 17.00.

Rada Seniorów ma uaktywnić starszych mieszkańców dzielnicy i włączyć ich do życia lokalnej społeczności. Wiedza i doświadczenie starszych osób jest cennym uzupełnieniem zapału i pomysłowości młodszych członków społeczności lokalnej. Rada będzie miała charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny. Zapraszamy seniorów do włączenia się w jej powstanie. Przewidziane ukonstytuowanie się Rady Seniorów to styczeń przyszłego roku.

bbj