XIII Sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Łuk triumfalny i znikające drzewa

Posiedzenie zwołano wcześnie, na godzinę 15.00, ze względu na zapowiedziane uczestnictwo w niej Jana Pietrzaka, promującego inicjatywę budowy w Warszawie łuku triumfalnego dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Zwracając się do radnych Jan Pietrzak uznał za rzecz haniebną, że przez 25 lat niepodległości nie znalazła się władza, która dostrzegłaby brak w przestrzeni miejskiej takiego pomnika. Podjęto więc działania oddolne. W internecie ponad 1000 osób z Polski i zagranicy podpisało się pod tą inicjatywą, zbierane są też cegiełki i wpłaty na założone w tym celu konto. Łuk ma powstać całkowicie ze środków prywatnych i się samofinansować.

Rozważane są trzy możliwe lokalizacje dla łuku triumfalnego: Plac na Rozdrożu, oś saska oraz oba brzegi Wisły na wysokości Pragi – łuk miałby je spinać. Tę ostatnią koncepcję pozytywnie zaopiniowała komisja infrastruktury. Wyróżnił ją też Jan Pietrzak, jako najdalszą od komercji zarzucanej projektowi na osi saskiej, gdzie miałoby się znaleźć centrum handlowe. Na razie są to luźne koncepcje. Nad ich ukonkretnieniem mają pracować architekci i urbaniści - inicjatorzy podobno zainteresowali swą ideą Warszawski Oddział SARP. Stanowisko popierające wniosek, w związku ze zbliżającą się dużymi krokami setną rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, rada przyjęła jednogłośnie.

Sporo zmian zaszło w składach komisji. Ze stanowiska przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, prawa i samorządu ustąpił Wojciech Nastula z PiS. Na jego miejsce powołano Mariusza Borowskiego z SLD, szefującego tej komisji w minionej kadencji.

Dołączyli do niej także: Ireneusz Tondera z SLD oraz Marcin Dąbrowski z PO. Po kilku kolejnych roszadach – głównie rezygnacjach z prac w poszczególnych komisjach, omówiono zmiany w załączniku budżetowym dla dzielnicy. Pieniądze z odszkodowań przeznaczono m.in. na likwidację awarii w lokalach komunalnych. Zapewniono też środki m.in. na ławki na placu zabaw przy Kawęczyńskiej, dodatkową zieleń, stypendia socjalne, bieżącą działalność Domu Kultury Praga. W ramach zakupów interwencyjnych w urzędzie zostaną wymienione wysłużone ksera. Wątpliwości radnych wzbudziła planowana budowa sauny suchej przy basenach na Jagiellońskiej, ponieważ z informacji zarządcy obiektu wynikało, że w miejscu jej lokalizacji przecieka strop. Po burzliwej dyskusji komisja budżetu zaopiniowała zmiany pozytywnie, nie inaczej postąpiła cała rada.

Ireneusz Tondera zarzucił zarządowi haniebnie niskie wykorzystanie środków inwestycyjnych na ten rok. Przesunięcia budżetowe dotyczą małych inwestycji, a duże leżą – grzmiał radny opozycji. W imieniu zarządu na pytania radnych w tej sprawie odpowiadała p.o. naczelnika wydziału infrastruktury Agnieszka Zawistowska. Rzeczywiście, są problemy z realizacją niektórych projektów, zwłaszcza dotyczy to zwycięskich projektów rowerowych w budżecie partycypacyjnym. Ich realizacja pochłonie kilkakrotnie wyższe kwoty niż zakładano. Część zadań w tym zakresie przejmie Zarząd Dróg Miejskich, część najprawdopodobniej Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Tak czy inaczej, szansa na realizację wszystkich zadań, zapisanych w projektach z budżetu partycypacyjnego w tym roku raczej nie będzie możliwa. W zakresie bieżących inwestycji dzielnicy, w tej chwili przygotowano dużo projektów remontów i modernizacji przedszkoli oraz boisk szkolnych, ale w większości z nich nie rozpoczęły się jeszcze prace. W dyskusji zwrócono też uwagę na problemy z firmą Veolia, mającą przyłączać praskie budynki do sieci ciepłowniczej. Koordynacja inwestycji dzielnicowych jest często utrudniona przez brak należytej informacji ze strony tej firmy. Problem ten wyniknął także z powodu znacznie większej liczby budynków do podłączenia sieciowego w tym roku niż w latach ubiegłych. „Veolia odmawia podłączenia kolonii Śliwice, bo im się to nie opłaca. Ze SPEC-em rozmowy były trudne, ale z Veolią jest jeszcze trudniej – takie są skutki prywatyzacji SPEC-u” – podsumował temat burmistrz Lisiecki.

Przegłosowano regulamin komisji mieszkaniowej oraz przyjęto sprawozdanie z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, przy czym komisja budżetu zaopiniowała wniosek pozytywnie, a komisja polityki społecznej – negatywnie. Przyjęto także stanowisko w sprawie upamiętnienia króla Władysława IV. Pierwotny wniosek radnego Tondery dotyczył co prawda postawienia pomnika, ale przystał on na formę skromniejszą, zaproponowaną przez  komisje kultury i infrastruktury. Inną formę niż zakładał to wnioskodawca, przyjęło też stanowisko dotyczące utworzenia strefy płatnego parkowania na Pradze Północ w okolicach metra. Po przejściu przez komisję infrastruktury stanowisko dotyczyło już postulowanej budowy parkingu park&ride na Pradze Północ. Piotr Pietruszyński zapowiedział, że będzie próbował dalej przeforsować swój pierwotny pomysł. Miejsca parkingowe są zajmowane na wiele godzin przez przyjezdnych. Przegłosowano także stanowisko w sprawie organizacji ruchu na ul. Szwedzkiej, zakładające ograniczenie poruszania się tą ulicą pojazdów cięższych niż 5 ton. Podobno tym razem są realne szanse na wprowadzenie tego zakazu.

Poważną kontrowersję wywołała też sprawa wycinki drzew przy ul. 11 Listopada, w ramach modernizacji linii tramwajowej. Wyjaśnień udzielał naczelnik wydziału ochrony środowiska Piotr Banaszkiewicz. Wszystkie wnioski o wycinkę były odpowiednio umotywowane, poparte wcześniejszymi uzgodnieniami branżowymi. O zieleni pomyślano na samym końcu łańcucha uzgodnień, kiedy w grę wchodziła już tylko jej wycinka. Wydział ochrony środowiska w takiej sytuacji nie mógł nie wydać zgody, choć do końca sprzeciwiał się skali ingerencji w zieleń. Bezskutecznie. Po wycięciu pierwszych drzew okoliczni mieszkańcy zablokowali dalszą wycinkę. Pomogła też interwencja nowego Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Pragi, Jacka Grunt-Mejera. Okazało się, że jednak nie wszystkie drzewa trzeba wycinać. Jest to także dobry przykład na nieskuteczność zawiadamiania strony społecznej o planowanych wycinkach drzew. Informacje o postępowaniach są zamieszczane na ogólnopolskim Ekoportalu, gdzie interesujące treści bardzo trudno znaleźć. Do informacji o tym postępowaniu nikt zawczasu nie dotarł. Decyzją burmistrzów, aby uniknąć podobnych sytuacji, inwestycje prowadzone przez Urząd Dzielnicy Praga Północ będą w pierwszej kolejności konsultowane pod kątem ich ingerencji w zieleń.         

Kr.