Selektywna zbiórka odpadów w stolicy

W Warszawie mieszkańcy korzystają z dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tzw. PSZOK-ów. Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotów, przy ul. Zawodzie 16, drugi w dzielnicy Białołęka, przy ul. Płytowej 1. Od minionej soboty, 17 października na stołeczne ulice wyjechały punkty mobilne, tzw. mPSZOKi - czyli unkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich, jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Oba punkty są czynne:

* od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.00 do 21.00,

* oraz w soboty, od godz. 8.00 do 20.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Od soboty 17 października system stacjonarny uzupełniają mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

Mobilne punkty zbiórki będą kursowały dwa razy w tygodniu, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie miasta:  

* w środy, w godzinach od 11.00 do 20.00

* oraz w soboty, od 9.00 do 19.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie będą mogli dostarczyć odpadów komunalnych kłopotliwych do PSZOK, będą mieli możliwość zrobienia tego bezpłatnie poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK. MPSZOKi nie będą zbierać wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w każdej dzielnicy Warszawy w soboty.