Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Jak zwiać przed demokracją?

Niniejszy felieton pierwotnie chciałem poświęcić zbliżającej się zbiórce na rzecz renowacji nagrobków na Cmentarzu Tarchomińskim, organizowanej przez lokalnych społeczników. Jednak bieżąca sytuacja w radzie dzielnicy Białołęka nie pozwala o sobie milczeć. Oto co działo się w ostatnich dniach.

1. W dn. 6.10 odbyła się sesja nadzwyczajna zwołana przez 14 radnych (na 23) w celu odwołania przewodniczącej rady Anny Majchrzak, niewywiązującej się ze swoich obowiązków. Radni wnioskodawcy posiadali ekspertyzę prawną, że sesja taka może się odbyć pomimo przerwania i niewznowienia przez panią przewodniczącą poprzedniej sesji (z dn. 22.09). 14 radnych odwołało więc przewodniczącą Annę Majchrzak i powołało na to stanowisko radnego Wiktora Klimiuka.

2. W dn. 7.10 powstał Klub Radnych Niezależnych, zrzeszający wszystkich 9 radnych niezależnych w radzie dzielnicy Białołęka, którego mam przyjemność być przewodniczącym.

3. W dn. 9.10 wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak zawiesił wykonanie uchwały o odwołaniu przewodniczącej rady dzielnicy Białołęka i powołaniu nowego, argumentując to niedokończoną sesją z dn. 22.09.

4. W dn. 14.10, podczas konferencji Klubu Radnych Niezależnych, zwróciliśmy się do prezydent Warszawy z apelem o umożliwienie wznowienia prac rady dzielnicy. Władze miasta z pewnością mają świadomość, że stosowanie takich sztuczek proceduralnych nie służy dobru dzielnicy. Postulujemy zatem, by przewodnicząca Anna Majchrzak skończyła przerwę w sesji trwającą już od miesiąca. Dopóki to nie nastąpi, prace rady dzielnicy będą sparaliżowane.

5. Do dn. 20.10 rada dzielnicy Białołęka, zgodnie z prawem, powinna podjąć uchwałę ws. projektu budżetu na 2016 r. Nie zrobiła jednak tego jak dotąd z powodu działań, dbającej bardziej o swoje stanowisko niż dobro mieszkańców, pani przewodniczącej.

W tym momencie przypominają się słowa piosenki Lady Pank „Strach się bać, normalnie strach się bać. Nie ma jak przed demokracją zwiać”.

Wracając do zbiórki, zdołam napisać tylko tyle: serdecznie zapraszam do udziału w niej! W dn. 31.10-2.11 przy Cmentarzu Tarchomińskim (skrzyżowanie ul. Mehoffera i Majolikowej) będą mogli Państwo spotkać wolontariuszy ze specjalnie oznakowanymi puszkami, a zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na renowację nagrobków. Do zobaczenia!

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki”