Na oświadczenie burmistrza Piotra Jaworskiego odpowiada Łukasz Oprawski

OŚWIADCZENIE ŁUKASZA OPRAWSKIEGO

W związku z podejrzeniem nieprawidłowości wyborczych podczas wyborów z dnia 16 listopada 2014 roku złożyłem protest wyborczy. W dniu 22 maja 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie wydał postanowienie wygaszające mandat kandydata Platformy Obywatelskiej. Postanowienie to zostało wydane w oparciu o wykrycie nieprawidłowości w procesie wyborczym. Twierdzenie Pana Burmistrza Piotra Jaworskiego z którego wynika, że w sprawie błędnie przyznanego osobie Pawła Tyburca mandatu nie ma rozstrzygnięcia, jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Zatem uprawnione jest twierdzenie, że Paweł Tyburc nie został zaistniałą sytuacją poszkodowany lecz stał się nieuprawnionym beneficjentem „nieprawidłowości wyborczych”. Zgromadzone podczas tego procesu fakty zaskutkowały złożeniem przeze mnie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Burmistrza Białołęki Piotra Jaworskiego, przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza publicznego jako depozytariusza materiałów wyborczych.

Podczas postępowania sądowego Burmistrz wbrew woli sądu opóźniał przekazanie konkretnie wskazanych dokumentów i uczynił to dopiero po kolejnych wezwaniach sądu. Ponadto, dostarczona przez niego dokumentacja była uszkodzona tj. część worków była dziurawa, poprzerywana, część plomb była zerwana, a część dokumentacji nieopisana.

Wobec powyższego za stwierdzone fakty należy uznać:

1.     Doszło do uszkodzenia dokumentacji wyborczej i bez dogłębnego śledztwa w tej sprawie nie sposób stwierdzić na jakim etapie do tego naruszenia doszło.

2.     Burmistrz zwlekał z przekazaniem właściwej dokumentacji sądowi.

3.     Doszło do nieprawidłowości wyborczych (sąd uznał część kart nieważnych za głosy ważne).

Ponadto należy stwierdzić, że podczas postępowania sądowego udało się znaleźć karty, na których oprócz zaznaczenia kandydata PiS-u jednym kolorem, zaznaczony był także innym kolorem długopisu kandydat innej partii, co powodowało nieważność głosu, a w jednej z komisji znaleziono 86 kart bez oddania żadnego głosu, mimo że przeważnie w komisjach liczba ta oscylowała wokół  4-5 kart. Sprawa nieprawidłowości wyborczych jest niezamknięta, a udział w nich Burmistrza Piotra Jaworskiego niewyjaśniony.

W konsekwencji opisanych powyżej faktów można przyjąć, że Zarząd Dzielnicy Białołęka reprezentowany przez Burmistrza Piotra Jaworskiego został wybrany przez skład Rady Dzielnicy nieodpowiadający woli mieszkańców Dzielnicy Białołęka (patrz postanowienie sądu z dnia 22 maja 2015 roku).

Poniżej znajduje się skan postanowienia sądu o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, w sprawie opisanej przez Łukasza Oprawskiego.