Seniorzy świętują

Aktywni przez cały rok seniorzy spotykają się jesienią, by wspólnie świętować. Na Targówku odbyły się niedawno dwa takie spotkania.

21 października w ratuszu jubileusz świętowało Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, założone w 2005 roku i do dziś prowadzone przez Annę Kuczyńską. „Pomyślałam o jego utworzeniu, obserwując przejawy dyskryminacji wiekowej i to, że seniorzy często, akceptując nierówne, gorsze traktowanie, przyjmują postawę, którą można określić słowami „w naszym wieku tak już musi być”. Pragnieniem moim było przeciwstawienie się tej sytuacji i zmiana podejścia do wizerunku osób starszych. W obliczu demograficznych wyzwań, przed jakimi staje nasze społeczeństwo, organizacje senioralne mogą odegrać ogromną rolę w kreowaniu świata przyjaznego seniorom, postrzegając starość jako potencjał, a nie wyłącznie problem.”.

Członkowie koła wspólnie odbywają spacery, jeżdżą na wycieczki, zwiedzają miasto. Spotkania inspirują ich do twórczości artystycznej. Tworzą wiersze i piosenki, które archiwizowane są w Kronice Wydarzeń.

Anna Kuczyńska wyraziła podziękowanie: „Zawsze mogę na Was liczyć.” Życzyła siły i entuzjazmu, by każdy dzień był wyjątkowy i niesamowity, a każda chwila – wielka.

Za 10 lat zaangażowania podziękował także Witold Harasim - przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI.

Za wybitne zasługi dla związku Zarząd Główny PZERiI uhonorował Annę Kuczyńską Dużą Złotą Odznaką Honorową; Małe Złote Odznaki Honorowe otrzymali: Anna Nowakowska, Augustyna Peczyńska, Stanisław Decyk, Barbara Grabik, Eugenia Białek-Daczkowska, Krystyna Tomkowicz, Ryszard Szczęsny i Tadeusz Kowalczyk. Dyplomy uznania i książki otrzymało sześćdziesiąt osób, m.in. redakcja Nowej Gazety Praskiej.

Część artystyczną spotkania wypełnił koncert w wykonaniu Teresy Witanowskiej i Andrzeja Kowalczyka.
Na jubileuszowym torcie zabłysły świeczki. Członkowie koła zadbali też o różnorodne słodkie smakołyki.

--------------------

Na uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora, 23 października, do Domu Kultury „Świt” przybyli członkowie 11 Kół Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI oraz liczni goście.

Zebranych serdecznie powitał Witold Harasim, przewodniczący zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI. Przypomniał, że najważniejszym zadaniem związku jest walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwianie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obecnie na świecie żyje ok. 6 milionów ludzi powyżej 60. roku życia. W Polsce seniorzy stanowią kilkanaście procent populacji, w 2060 roku będą stanowić 1/3 narodu. Na programy i działania na rzecz seniorów władze powinny przeznaczać środki finansowe.

Za wspieranie działań związku Witold Harasim podziękował Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” i władzom Targówka z burmistrzem Sławomirem Antonikiem.

Zdrowia i zapału do pracy życzył emerytom prezes SM „Bródno” Krzysztof Szczurowski, który przypomniał też obecnego na sali Remigiusza Sikorę - inicjatora akcji na rzecz seniorów sprzed kilkunastu lat.

Najlepsze życzenia złożyli seniorom: przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Krzysztof Miszewski, Krystyna  Zielińska z RSM „Praga” i wiceburmistrz Małgorzata Kwiatkowska.

Janusz Czyż, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI, wiceprezes Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poinformował, że od 1 stycznia br. obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób powyżej 65. roku życia. Na Targówku powstanie biuro, w którym będzie można z tego korzystać.

„Targówek spółdzielczością stoi” – stwierdził poseł Michał Szczerba. Pogratulował seniorom aktywności i podziękował za współpracę w całej kadencji. Pozytywnie o aktywności seniorów wypowiedziała się  wiceburmistrz Małgorzata Kwiatkowska. Senator Marek Borowski życzył, by ich jesień życia trwała jak najdłużej i by była to polska złota jesień.
„Gdy się jest aktywnym, to się nie choruje” – tak życzenia aktywności uzasadnił Waldemar Rolewski, prezes zarządu PGR Bródno, który wyraził też nadzieję, że kiedyś któreś koło przyjmie go do swego składu.

Za współpracę i aktywną działalność uhonorowane zostało liczne grono. Dużą Złotą Honorową Odznakę Zarząd Główny PZERiI przyznał Andrzejowi Półrolniczakowi, prezesowi RSM „Praga” i Adamowi Zawadilowi, dyrektorowi administracji osiedla Podgrodzie; Małą Złotą Honorową: Witoldowi Harasimowi, Henryce Barańskiej, Jackowi Wojciechowskiemu, Janinie Kowalskiej, Teresie Jóźwiak i Janinie Stępień. Dyplomami uznania Zarząd Główny uhonorował 4 osoby oraz RSM „Praga”. Od Zarządu Oddziału Rejonowego Targówek 4 osoby otrzymały specjalne podziękowania, 25 osób – dyplomy uznania.

Zaproszeni na spotkanie funkcjonariusze policji z Targówka opowiedzieli o pladze oszustw, szczególnie dotykających seniorów: „na wnuczka”, „na policjanta”, „na rurę”, „na administratora”. Udzielili wielu praktycznych rad, np. by nie mieć przy sobie zapisanego numeru PIN; mając przy sobie dużą sumę pieniędzy – nie trzymać ich razem, lecz podzielić; w komunikacji miejskiej trzymać dokładnie zamknięte torebki. Praktyka pokazała, że oszuści podejmują wiele prób, by „przekręcić” jedną osobę.

Część artystyczną spotkania rozpoczął występ teatru młodzieży szkół licealnych Targówka. Był to fragment spektaklu „Romeo i Julia”. Potem zaśpiewali członkowie Koła nr 10, na koniec - chór męski „Żurawie”.                          

K.