Przychodnia dla Zwierząt

Watahy

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki...Proszę Szanownych Państwa, proszę dośpiewać, aliści doczytać resztę tej pieśni, bo jest przepisem na nasze jutro. Zagłosowaliśmy na tych, którzy się schowali. Panowie: Tusk, Kaczyński, Macierewicz, Palikot, Miller itd. itp. z zanikającym PSL-em.

Na szczęście, wygrała wytrwałość młodzieży. Dlatego do przedszkoli, szkół i uczelni musi wejść przedmiot współpraca, koordynacja, praca zespołowa, negocjacja, innowacyjność i podstawy ekonomii. Niech zniknie z lekcji i wykładów zdanie „a teraz niech każdy SOBIE weźmie karteczkę .... a z reklam i plakatów wyborczych słowo „za darmo”. Niech ten rząd zacznie od głębokiej reformy szkolnictwa w świeckiej szkole pod boskimi wskazówkami.
Dlatego skreślę parę słów na temat pojęcia watahy.

Termin wataha odnosi się do stad psowatych. Najczęściej wilków. Jest to grupa rodzinna współpracująca razem, oparta o dynamicznie zmienną hierarchię. Wysoki status osobnika w zamyśle organizacji umożliwia przekazywanie najlepszych genów dla dobra stada, przekładający się na dzietność. Szczenięta są przyszłą bazą całej grupy i otaczane są szczególną opieką przez starsze osobniki za cenę dynamicznie zmiennej uległości. Dorastające osobniki starają się jak najszybciej zająć jak najwyższą pozycję w stadzie. Jeżeli osobniki alfa, beta, gamma itd. obronią hierarchię, młodzi wybitni  łączą się pary i zakładają nową watahę.

Stado poluje na inne gatunki zwierząt, mniejsze od siebie, co najwyżej równe sobie. Cecha współpracy i skoordynowanych działań pozwala na odłów zwierząt dużo większych. W celu zdobycia naprawdę dużej ofiary watahy mogą łączyć i dzielić zadania na czatujących, naganiających i bezpośrednich myśliwych. Korzystają wszyscy. Osobnik alfa, który nie spełnia oczekiwań, najczęściej staje osobnikiem omega czyli ostatnim w stadzie. Poczucie upadku często wzbudza odruch opuszczenia stada. W naszych partiach politycznych i wyznaniowych takich odruchów jeszcze nie ma. Dlatego cyklicznie mamy jak wyżej i bum cyk, cyk i tralala.

PS. Może dla pewności od razu przypomnę:

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.
Przestań nas karać, Boże zagniewany.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
Boże najświętszy, od którego woli
istnienie świata całego zależy,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

lek. wet. Zygmunt Kosacki