XV Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

O sieci cieplnej, zmianach w budżecie i w radzie

Sesję zwołano w trybie pilnym na wniosek Zarządu Dzielnicy Praga Północ pod nieobecność burmistrza Pawła Lisieckiego. W porządku obrad znalazły się tylko dwa punkty. Pierwszy to podłączenia do sieci CO, drugi – zmiany w projekcie budżetu na 2016 rok.

Informacje o realizacji zadania: „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” przedstawiła dyrektor Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Bożena Salich.

W 2010 roku m.st. Warszawa podpisało list intencyjny w sprawie doposażenia przez SPEC 120 budynków w ciepło sieciowe, w tym siedemdziesięciu na Pradze Północ. Porozumienie na lata 2010-12 zostało zrealizowane, SPEC jednak sprzedano w 2012 firmie Dalkia. Porozumienie było nadal honorowane, ale prywatny podmiot zadania te potraktował tylko jako dodatek do swej podstawowej działalności biznesowej. Obecnie program realizuje Veolia. Dzielnica wykonuje projekty wewnętrznych instalacji, natomiast firma Termika za symboliczną złotówkę - dokumentację węzła ciepłowniczego. Ponieważ kwoty są tak małe, nie ma możliwości nakłonienia wykonawcy do zachowywania wymaganych przez dzielnicę terminów. Nawet jeśli ZGN wywiąże się ze swojego zadania i wykona instalacje wewnętrzne, nie gwarantuje to zrealizowania całości inwestycji, choć i tak obliczona jest ona na dwa lata.
Problemem jest nie tylko fakt, że w ostatnim roku znacząco wzrosła ilość budynków planowanych do przyłączenia, ale także rozbieżność planów miasta i Veolii w tym zakresie.

Veolia planuje pozyskanie środków unijnych na te nie do końca komercyjne inwestycje, ale dopiero w roku 2017. Mapa sporządzona dla tego zadania nie pokrywa się choćby z inwestycjami w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Niezbędne jest wypracowanie porozumienia z Veolią.

Bożena Salich odpowiadała na zarzuty mieszkańców oraz radnej Małgorzaty Markowskiej, przewodniczącej komisji rewizyjnej, którzy zarzucali ZGN-owi między innymi brak właściwego odbioru prac od firm zewnętrznych. Dyrektor Salich tłumaczyła, że ZGN do tej pory tylko zarządzał nieruchomościami i nie prowadził tak poważnych inwestycji. Obecnie aż siedem firm wykonuje wewnętrzne instalacje sieci cieplnej na Pradze Północ. Termin zakończenia tych zadań to koniec listopada. Zwróciła się do radnych z prośbą o stworzenie grupy doradczej lub stosownej komisji, mogącej się zająć sprawą przyłączeń do sieci cieplnej. ZGN i radni powinni - jej zdaniem - uczestniczyć w negocjacjach miasta z Termiką, w których w tej chwili są całkowicie pominięci. Temat chwilowo zatarł podziały partyjne – Ireneusz Tondera z SLD zgodził się z Jackiem Wachowiczem z rządzącego PWS co do konieczności wystąpienia w tej sprawie do władz miasta. Nie wykluczono też powołania komisji nadzwyczajnej.

Ciągiem dalszym tej niecodziennej zgody między oboma panami było odczytanie przez radnego Tonderę wniosku o odwołanie na najbliższej sesji przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Północ Ryszarda Kędzierskiego z PiS. Głównym zarzutem było zwoływanie posiedzeń o dziwnych godzinach.

Na reakcję ze strony PiS nie trzeba było długo czekać: tuż po rozpoczęciu procedowania nad drugim punktem porządku obrad, jakim były proponowane przez zarząd zmiany w dzielnicowym załączniku budżetowym, klub PiS udał się na naradę, opuszczając salę. Wobec braku kworum sesję przerwano. Sytuacja nie uległa poprawie na zwołanej kilka dni później kontynuacji sesji. Po przedstawieniu przez główną księgową proponowanych zmian finansowych i krótkiej dyskusji, przewodniczący Ryszard Kędzierski nieoczekiwanie przerwał posiedzenie. Nie jest już tajemnicą, że PWS jest po słowie z PO i SLD. Jeśli ta zmiana sojuszy się powiedzie, współrządzący dotąd z PWS PiS, który wygrał wybory samorządowe na Pradze Północ, będzie zmuszony przejść do opozycji.

Kr.