Kontrowersyjny gazociąg

W numerze 8 NGP z 29 kwietnia 2015 r. pisaliśmy o planowanej przez PGNiG Termika wycince 1400 drzew nad Kanałem Żerańskim w związku z budową gazociągu z Rembelszczyzny na Żerań. Projektowana inwestycja budzi wiele kontrowersji, wkrótce odbędzie się więc w tej sprawie spotkanie informacyjne.

Elektrociepłownia Żerań ma 60 lat i jest opalana węglem. Od kilku lat zakład przechodzi gruntowne zmiany modernizacyjne, których finałem będzie zastąpienie przestarzałego bloku węglowego nowym, gazowo-parowym. Gaz ma być doprowadzony na Żerań z Rembelszczyzny 10-kilometrowym rurociągiem zakopanym wzdłuż Kanału Żerańskiego. Aby go zbudować, PGNiG Termika, właściciel Elektrociepłowni Żerań, planuje wyciąć 1400 drzew nad Kanałem, niszcząc w ten sposób cenne tereny rekreacyjne.

Planowana inwestycja i wiążąca się z nią wycinka drzew wywołała ogromne oburzenie okolicznych mieszkańców oraz organizacji ekologicznych. W licznych protestach zwracali oni uwagę, że budowa gazociągu nie tylko spowoduje spustoszenie w przyrodzie, ale również stanowi realne zagrożenie ze względu na bliskość osiedli mieszkaniowych (35 m od osiedla „Marina”). Na facebooku powstała nawet specjalna akcja „Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim”.

W październiku tego roku mieszkańcy Żerania i całej Białołęki wystosowali petycję do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz WSA w Warszawie o uchylenie decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ-II.4210.12.2013.ŁJ) i dotyczącej budowy gazociągu, domagając się jednocześnie konsultacji społecznych w tej sprawie, w których uczestniczyliby zarówno mieszkańcy, jak i władze dzielnicy oraz inwestor - PGNiG Termika.

Długo oczekiwane spotkanie wreszcie się odbędzie: 24 listopada o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Warszawa Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197. Inwestor – firma PGNiG Termika zobowiązał się do udzielenia wiążących odpowiedzi na pytania mieszkańców. W spotkaniu wezmą też udział inżynierowie, projektanci gazociągu, eksperci, a ze strony władz – zarząd dzielnicy.

Joanna Kiwilszo