Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Sukces pierwszej kwesty

Podczas pierwszej zbiórki na renowację nagrobków na Cmentarzu Tarchomińskim, zorganizowanej w dniach 31 października – 2 listopada br., udało nam się zebrać kwotę w wysokości 11 382,44 zł. Na co zostaną przeznaczone te środki?

Kwestę zorganizowało stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy wspólnie z kilkoma lokalnymi podmiotami (stowarzyszenia: Inicjatywa Mieszkańców Białołęki i Razem dla Białołęki, Klub Radnych Niezależnych i Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) oraz społecznikami (przy znacznym udziale seniorów). Wolontariusze prowadzący zbiórkę przy kościele św. Jakuba Apostoła na Tarchominie oraz przy bramach cmentarza usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic Mehoffera i Majolikowej spotkali się z dużą ofiarnością mieszkańców Białołęki… i nie tylko.

Cała kwota przeznaczona została na renowację nagrobków. W pierwszej kolejności fundusze pozwolą przywrócić blask miejscu pochówku zmarłego w 1924 roku sierżanta Władysława Piaskiewicza, żołnierza Armii Hallera i kawalera Krzyża Walecznych. Nagrobek, który zdobi m.in. figura orła, jest prawdziwą perłą zabytkowego Cmentarza Tarchomińskiego.

Cmentarz przy ul. Mehoffera jest miejscem szczególnym dla mieszkańców Białołęki, a zwłaszcza Tarchomina. Powstał na przełomie XVIII i XIX stulecia. Oprócz grobu sierżanta Piaskiewicza znajduje się na nim wiele innych zabytkowych nagrobków, m.in. grób właściciela Winnicy Józefa Labey czy mogiły z lat wojennych - w tym groby żołnierzy Armii Krajowej, poległych podczas walk w Kampinosie w 1944 r.

Podobne zbiórki chcemy przeprowadzać co roku w okolicy Święta Zmarłych. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się odrestaurować jak najwięcej nagrobków i tym samym zapewnić niepowtarzalny charakter cmentarza. Serdecznie dziękuję za udział w kweście i już dziś zapraszam na przyszłoroczną!

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki”