Budujemy na wiele lat… już od 45 lat…

To hasło przyświeca Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, w której statucie z 24 marca 1970 roku, znajduje się m.in. zapis: „Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkalnych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania we wspólnym osiedlu lub w jednym budynku”.

Historię Spółdzielni, jej rozwój przedstawiono na filmie, zaprezentowanym 27 listopada w Teatrze „Rampa” podczas uroczystości 45-lecia RSM „Praga”. „Staramy się, by mieszkańcy czuli się dobrze w Spółdzielni, by opłaty nie rosły. Pamiętamy o solidarności społecznej” – powiedział prezes zarządu Spółdzielni Andrzej Półrolniczak, dziękując pracownikom i działaczom.

Dorobek Spółdzielni wysoko ocenił senator Marek Borowski, m.in. za to, że prowadzi ona kluby, w których prowadzona jest działalność społeczno - oświatowo - kulturalna, buduje place zabaw, dokonuje wspólnych inwestycji.

RSM „Praga” to jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych Polsce; to także wielka aktywizacja mieszkańców” – stwierdził poseł Jarosław Krajewski. Życzenia i podziękowania złożył także poseł Michał Szczerba, przypominając o udziale Spółdzielni w obywatelskim projekcie uchwały dotyczącym udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz projekcie rozporządzenia dotyczącym obniżenia opłaty rocznej za grunty.
Za 45 lat pracy na rzecz Pragi podziękował również poseł, burmistrz Pragi Północ Paweł Lisiecki.

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk wręczył prestiżową Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, którą Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał RSM „Praga”, zaś działaczy i pracowników uhonorowano medalami pamiątkowymi „Pro Masovia” oraz Dyplomami Uznania, za całokształt działalności na rzecz Województwa.

Ponadto działacze i pracownicy Spółdzielni zostali uhonorowani Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, przyznawaną przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Za zrozumienie i wsparcie emerytów podziękowała prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska, przekazując dyplom dla RSM „Praga” i najwyższe odznaczenie przyznawane przez Związek – Złotą Odznakę Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla prezesa Półrolniczaka.

Za wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, m.in. w krwiodawstwie, prezes Półrolniczak otrzymał Złotą Odznakę PCK. To m.in. dzięki RSM „Praga” na Pradze Północ udało się zebrać ponad 500 litrów krwi - podkreślali przedstawiciele PCK.

Rada Nadzorcza Spółdzielni po raz pierwszy postanowiła uhonorować działaczy, pracowników, a także inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju i tworzenia pozytywnego wizerunku Spółdzielni, medalem „Za zasługi dla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

Spółdzielni jako partnerowi w rozwoju Dzielnicy Targówek, za znakomitą współpracę podziękował burmistrz Sławomir Antonik; za 45 lat działalności, m.in. na rzecz seniorów – przewodniczący Rady Dzielnicy Krzysztof Miszewski, życząc „Oby tak dalej!”. Podziękowania złożyli zastępcy burmistrza Białołęki, burmistrz Marek oraz Zbigniew Janowski prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Jacek Tomasiak przewodniczący Rady Unii Spółdzielni Mieszkaniowych wręczył list pochwalny Andrzejowi Półrolniczakowi, który od 15 lat jest prezesem tej Unii.

Odznakę wręczył również wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki, który jednocześnie złożył gratulacje Spółdzielni. Jednocześnie podziękował za zaangażowanie prezesa Półrolniczaka za wieloletni udział w pracach komisji sejmowych przy tworzeniu prawa spółdzielczego.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło się częścią artystyczną. Goście obejrzeli MusicaLove w gwiazdorskim wykonaniu artystów Teatru Rampa.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” została założona w 1970 r.; w jej skład wchodzi 6 osiedli: „Kijowska”, „Jagiellońska”, „Targówek”, „Generalska”, „Poraje” i „Erazma”. Zarządza 215 budynkami, w których znajduje się blisko 17 tys. mieszkań, zamieszkiwanych przez prawie 50 tys. osób. Spółdzielnia posiada też 10 budynków handlowo-usługowych. Spółdzielnia od samego początku prowadzi liczne inwestycje mieszkaniowe oraz dba o utrzymanie i unowocześnianie istniejących obiektów. Spółdzielnia nie zapomina też o infrastrukturze towarzyszącej takiej jak place zabaw dla najmłodszych, skwery, kluby osiedlowe, boiska sportowe, a w ostatnim czasie stawia również na rozwój siłowni plenerowych dla mieszkańców.

RSM „Praga” chce być nie tylko domem dla swoich mieszkańców, ale też i miejscem spotkań, zabaw, a przede wszystkim spełniać funkcję integracyjną. Dlatego od samego początku Spółdzielnia dbała nie tylko o rozwój mieszkalnictwa, ale też o sferę edukacyjno – wychowawczą. W tym celu utworzono pięć klubów osiedlowych, w których od samego początku odbywało się wiele zajęć o różnej tematyce, oferowanych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Każdy zawsze mógł znaleźć coś dla siebie w ramach rozmaitych zajęć artystycznych, naukowych i sportowych, a także podczas doraźnych imprez organizowanych przy różnych okazjach dla wszystkich mieszkańców. Spółdzielnia ze szczególną troską starała się zawsze dbać również o osoby starsze, prowadząc dla nich różne spotkania i zajęcia integracyjne.

RSM „Praga” bardzo dobrze poradziła sobie w gospodarce wolnorynkowej i już od wielu lat działa, jako deweloper na rynku mieszkaniowym. Na przestrzeni ostatnich lat oddała do użytku kilka nowoczesnych budynków jak np. inwestycje „Namysłowska” na Pradze Północ, „Pratulińska” na Targówku, czy też „Okólna” w Markach. Niebawem do użytku oddana zostanie inwestycja „Myszkowska” na Targówku, a nieco później kolejny budynek na Tarchominie przy ul. Kamińskiego.

Spółdzielnia uczestniczy w wielu projektach, w tym europejskich, które pozwalają na dalszy jej rozwój, jak np. program Interreg III B, czy Ensure, dzięki któremu pilotażowo opracowany i wdrożony został system baterii słonecznych na jednym z budynków w Osiedlu „Poraje”.

Na przestrzeni lat Spółdzielnia była wielokrotnie nagradzana przez różne organizacje, a to oznacza, że bardzo dobrze wypełnia założone cele i wywiązuje się z obowiązków wobec swoich członków i mieszkańców.

Śmiało można powiedzieć, że RSM „Praga” jest jedną z wiodących spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, która przez te 45-lat przysłużyła się rozwojowi mieszkalnictwa oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku polskiej spółdzielczości.