XV i XVII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Dwie sesje, zmiany w budżecie i ciepło sieciowe

Posiedzenie XV sesji nie zostało formalnie zamknięte, co po jej wznowieniu, wobec wyczerpania porządku obrad, uczynił wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ Jacek Wachowicz.

Po przerwie rozpoczęto XVII sesję, również nadzwyczajną, w porządku obrad której znalazły się zmiany w załączniku budżetowym dla dzielnicy. Przegłosowano m.in. zwiększenie budżetu o kwotę 185 tysięcy pochodzących z Biura Edukacji m.st. Warszawy z przeznaczeniem na pomoce naukowe dla szkół.

Większe wątpliwości radnych wywołała propozycja uszczuplenia budżetu dzielnicy o kwotę 10 mln 800 tysięcy na Centrum Kreatywności  przy Targowej 56. Pieniądze mają być przesunięte na przyszły rok, a zadanie w całości przejmie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Zarząd argumentował, że ta inwestycja będzie nadal realizowana w dzielnicy, tyle, że nie przez ZGN, ale przez miasto, a pieniędzy nie da się przeznaczyć na inny cel. Propozycja zarządu przeszła dzięki PiS, przy sprzeciwie SLD i wstrzymaniu się od głosu PO oraz PWS.

Kolejna przegłosowana zmiana to przesunięcie na przyszły rok realizacji jednego ze zwycięskich projektów rowerowych z budżetu partycypacyjnego – nie udało się go zrealizować w tym roku, najpierw z powodu problemów ze znalezieniem firmy projektowej, a później  przedłużających się uzgodnień w poszczególnych urzędach. Radny Tondera skrytykował ten krok jako podważający zaufanie mieszkańców do idei budżetu partycypacyjnego.

Przesunięto na przyszły rok także środki na prace remontowe, jakie ZGN prowadzi w Pałacyku Konopackiego oraz na modernizację budynku przy Targowej 40.

Dyrektor ZGN Bożena Salich wobec wątpliwości radnych wyjaśniła, że całość remontu w Pałacyku Konopackiego chciało przejąć miasto, ale dzielnica się na to nie zgodziła. Po nieudanym pierwszym przetargu, dopiero 20 października rozpoczęto prace zabezpieczające, które zostaną dokończone w przyszłym roku. W tym roku mają być przeprowadzone niezbędne prace rozbiórkowe, izolacyjne oraz wymiana drewnianych stropów i więźby dachowej. Pałacyk ma zyskać tymczasowe zadaszenie.

Największe wątpliwości jednak wzbudziła ponownie kwestia realizacji przyłączeń do sieci ciepłowniczej. Środki na ten cel również przesunięto na przyszły rok. W żadnym budynku spośród tych, które były doposażone w sieć ciepłowniczą w tym roku, kaloryfery nie zaczęły grzać, ponieważ dotąd nie zostały podpisane umowy przyłączeniowe - nie z winy ZGN. Ma się to stać dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na przyszły rok przesunięto też oszczędności, jakie poczyniono przy przetargach na wykonanie instalacji ciepłowniczej w budynkach. Radni chcieliby je wykorzystać na rozszerzenie listy budynków przewidzianych do podłączenia w przyszłym roku, ale prawdopodobnie nie będzie to możliwe, choćby z powodu ograniczeń przerobowych ZGN. Po wyczerpaniu tego tematu sesję zakończono.

Pogłoski o możliwej zmianie koalicji rządzącej dzielnicą okazały się nie bezpodstawne. W miniony piątek miała się odbyć zwołana prze Jacka Wachowicza XVIII nadzwyczajna sesja, której jedynym punktem porządku obrad miało być odwołanie przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Północ Ryszarda Kędzierskiego z PiS. Sesję zwołano na 8.30 i nie udało się zebrać kworum.

Kr.