Nowe Centrum Bródna

„Budowa metra odmieni ulicę Kondratowicza, która stanie się nowym centrum Bródna. Trwają już warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, dotyczące tego miejsca. Chcemy, by w tym procesie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy” - zachęca na plakatach urząd Dzielnicy Targówek.

Konsultacje społeczne na temat koncepcji przestrzennego zabudowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście  planowanego odcinka II linii metra już się rozpoczęły. 20 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem 55 mieszkańców, a 23 i 26 stycznia - warsztaty urbanistyczno-architektoniczne. Ich celem jest uzyskanie różnorodnych propozycji programowych i przestrzennych zagospodarowania obszaru w ciągu ulicy Kondratowicza na odcinku między planowanymi wejściami do stacji: „Kondratowicza” (C20) i „Bródno” (C21).

Spotkanie informacyjne poprowadziła Monika Komorowska z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Informacji udzielali i na pytania mieszkańców odpowiadali: Marek Mikos - dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, Iwona Wujastyk - radna Rady Warszawy, Paweł Jaworski z Oddziału Warszawskiego SARP, Jan Jakiel z Zarządu Dróg Miejskich oraz przewodniczący Rady Targówka Krzysztof Miszewski i wiceburmistrz Paweł Michalec. Mieszkańców zachęcano do zgłaszania uwag i propozycji, a nawet marzeń dotyczących zmian w rejonie ulicy Kondratowicza.

Chcemy pracować wspólnie ze wszystkimi interesariuszami - zapewniała Iwona Wujastyk, inicjatorka konsultacji. Pierwsze warsztaty mają charakter informacyjny. Chodzi o to, by dać projektantom informacje, co mieszkańcy chcą zmienić, co - zostawić. Warsztaty to nie konkurs - to ciągła dyskusja.

Mieszkańcy zgłosili m.in. potrzebę otrzymywania więcej informacji, pytali o możliwość zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, źródło finansowania proponowanych zmian.

Zieleń, przestrzeń publiczna, piesi, rowerzyści, samochody - jak powinna funkcjonować ulica Kondratowicza i jej otoczenie, by na Targówku żyło się lepiej? Przemyśleniami na ten temat można się także podzielić na konsultacje@um.warszawa.pl oraz telefonicznie nr 22 44 33 485. Konsultacje potrwają do 5 lutego. Decyzje strategiczne i harmonogram, dotyczący odtworzenia ulicy Kondratowicza po budowie II linii metra przewidziane są na II połowę bieżącego roku.

Wyniki warsztatów zostaną przekazane zespołowi architektów i urbanistów, którzy do kwietnia bieżącego roku przedstawią pomysły na nowy kształt ulicy Kondratowicza i jej otoczenia.