Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Rating Warszawy w dół

Jedną z najważniejszych informacji w naszej polityce krajowej było w ostatnim czasie obniżenie oceny wiarygodności finansowej Polski przez agencję ratingową Standard & Poor’s. Oceny te należy traktować z rezerwą; jak one powstają i ile są warte, mógł się przekonać każdy, kto oglądał wciąż jeszcze wyświetlany w kinach film The Big Short. Niemniej informacja ta odbije się negatywnie na kosztach obsługi długu Polski, ponieważ większe ryzyko przypisywane teraz naszemu krajowi wiązać się będzie z wyższym oprocentowaniem papierów dłużnych nabywanych przez podmioty kredytujące. Obniżenie ratingu Polski pociąga za sobą automatycznie obniżenie ratingu Warszawy, ponieważ zasadą jest, że żadne miasto na terenie danego kraju nie może być oceniane wyżej niż kraj jako całość.

Stan finansów Warszawy oczywiście nie zmienił się z dnia na dzień, a waga ostatniej informacji dla naszego miasta będzie miała z pewnością mniejsze znaczenie niż dla rządu. Warto jednak przyjrzeć się, jak wygląda zadłużenie Warszawy, jaka jest jego struktura i dynamika, ponieważ to przede wszystkim fakt posiadania nadmiernego długu, a nie taka czy inna ocena jakiejś agencji powoduje ryzyko finansowe.

Na koniec 2014 roku dług Warszawy wynosił ponad 6 miliardów złotych, a w samym 2015 roku urósł o kolejne 700 mln zł. Roczne dochody naszego miasta w ostatnim roku szacuje się na 14 mld zł, co oznacza, że dług Warszawy stanowi 48% jej rocznych dochodów. Właścicielami prawie 2/3 długu Warszawy są podmioty zagraniczne (wszystkie należą do strefy euro), a pozostałej części - banki krajowe.

Sytuacja finansowa Warszawy na tle sytuacji ogólnokrajowej wygląda stabilnie, co nie zmienia faktu, że stosunek długu do dochodów miasta jest zbyt duży. Zaciąganie kolejnych zobowiązań ma sens tylko wtedy, gdy oczekujemy, że korzyści z wcześniej zakończonych inwestycji przewyższą koszty zaciąganych na nie kredytów. W przeciwnym wypadku musimy wszyscy, jako podatnicy, płacić za odsetki od kredytów, a miasto naraża się na ryzyko finansowe w sytuacjach takich, jak ostatnia nieoczekiwana obniżka ratingów.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki”