Lepszy pomysł na Bazar Różyckiego

Otwarte spotkanie z mieszkańcami, połączone z dyskusją na temat przyszłości Bazaru Różyckiego, odbyło się we wtorek 2 lutego w Muzeum Warszawskiej Pragi, przyciągając po raz kolejny tłumy zainteresowanych. Obecnie przedstawiony projekt jest efektem uwag zgłaszanych przez kupców, historyków, architektów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów w ramach warsztatów prowadzonych od 15 grudnia 2014 r., również odbywających się w muzeum.

Prezentowana poprzednio koncepcja raziła kupców i mieszkańców nadmierną nowoczesnością, wprowadzaniem trójkątnych form obok tradycyjnych pawilonów oraz kontrowersyjnym ograniczeniem powierzchni handlowej na rzecz placów i funkcji społecznych.

Prezentując nowy projekt Bazaru Różyckiego, jego autorka - Aleksandra Wasilkowska przyznała, że poprzednie podejście do tematu przybrało zbyt monumentalną formę. Obecna koncepcja to ukłon w stronę tradycji. Zachowany zostanie prostopadły układ alejek i kwadratowy kształt pawilonów, zaprojektowanych w modułach czterostanowiskowych, z możliwością ich podziału i łączenia. Moduły będą zamykane kratą po zewnętrznym obrysie zadaszenia, a więc łącznie z miejscem na zewnętrzną wystawkę, co pozwoli na pozostawienie części towarów bez konieczności ich chowania czy wywożenia. Mimo większej intensywności zabudowy handlowej, 300 m2 wygospodarowano pod plac miejski, potrzebny także do manewrowania wozom Straży Pożarnej i niewielkie przestrzenie zielone. Nie zrezygnowano jednak z funkcji kulturalnych i małej gastronomii, mających integrować lokalną społeczność i zapewnić życie bazaru także w godzinach popołudniowych, po zakończeniu handlu. Przeniesiono je jednak na poziom „+1”. Tym samym powstaną tarasy, stanowiące zadaszenie pawilonów, a ich posadzka będzie nawiązywała do obecnego widoku kolorowych dachów bazaru. To na pierwszym piętrze, gdzie można będzie się dostać także za pomocą wind, znajdzie się miejsce na projekcję filmu czy koncert, otwartą kuchnię, a od Brzeskiej plac zabaw i hostel. Od Targowej powstanie nowa brama, prowadząca wzdłuż zachowanego muru kamienicy Różyckiego, przywrócona ma zostać także historyczna brama główna i charakterystyczny kiosk w formie syfonu. Głównym motywem, także nowej zabudowy handlowej, ma być kolor zielony oraz drewno.

W dyskusji projekt chwalono. Podobał się mieszkańcom i historykom. Nawet Janusz Sujecki, znany z bezkompromisowych działań w obronie zabytków Pragi, o obecnym projekcie wypowiadał się z aprobatą, zachęcając jedynie do dbałości o szczegół historyczny, w tym do wiernego odtworzenia syfonu. Więcej obiekcji jak zwykle mieli kupcy, obawiając się podniesienia cen za wynajem powierzchni handlowych na zrewitalizowanym bazarze.

Podsumowaniem procesu konsultacji ma być spotkanie z władzami Warszawy. Projekt po konsultacjach trafi do realizacji na części należącej do miasta, ale nadal trwają rozmowy z właścicielami pozostałych 2/3 terenu bazaru.

Kr.