O rewitalizacji w Muzeum

We wrześniu 2015 r. Rada Miasta przyjęła Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. W dużym skrócie program przewiduje ożywienie społeczno-gospodarcze, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, a także poprawę sytuacji mieszkaniowej i przestrzeni publicznej na obszarach rewitalizowanych. Wdrożeniu ZPR ma towarzyszyć największy w historii prawobrzeżnej Warszawy transfer środków pieniężnych w wysokości ok. 1,4 mld złotych.

Minęło prawie pół roku, a o samym programie zrobiło się jakby ciszej – zarówno w mediach, jak i w oficjalnych wypowiedziach ratusza oraz przedstawicieli poszczególnych dzielnic, które zostały objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Słaba polityka informacyjna, a raczej jej brak dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę, że program rewitalizacji w mniejszym lub większym stopniu wpłynie na codzienne życie ponad 130 tys. mieszkańców Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

Informacyjną lukę stara się wypełnić otwarte przed kilkunastoma miesiącami Muzeum Warszawskiej Pragi. To właśnie MWP zainaugurowało pod koniec stycznia br. cykl debat poświęconych programowi rewitalizacji. Pomysł na cykl „Wokół rewitalizacji” urodził się mniej więcej rok temu. Planujemy raz w miesiącu robić jedno spotkanie, zawsze w ostatni czwartek miesiąca, od godziny 18.00 do 20.00. Jako placówka muzealna, o bardzo konkretnych zadaniach i celach zdajemy sobie sprawę, że całościowa rewitalizacja dzielnicy to nie jest nasza rola. Możemy za to przyczynić się do upowszechniania wiedzy i też trochę do kontaktowania ludzi ze sobą (…). Jeśli ludzie u nas w Muzeum dowiedzą się czegoś ciekawego, ale też poznają się, może nawet coś fajnego wymyślą, a później zaczną razem pracować, to będzie dla nas wielka radość – powiedziała naszej gazecie Ewa Ziajkowska, pracownica muzeum, która jest koordynatorką całego cyklu.

Pierwsze spotkanie dotyczyło zieleni na Pradze. Nie od dziś wiadomo, że właśnie ta tematyka wzbudza duże emocje wśród mieszkańców Warszawy. Nie inaczej było i tym razem, zwłaszcza, że kilka dni przed spotkaniem, w parku przy ul. Kawęczyńskiej zostały wycięte 122 drzewa pod budowę Trasy Świętokrzyskiej.

Na spotkanie o zieleni przybyło m.in. wielu mieszkańców, społeczników, przedstawicieli samorządu, a także naukowcy oraz urzędnicy. Jak podkreśla Ewa Ziajkowska, (…) miasto samo w swoich opracowaniach diagnozuje brak zieleni jako jeden z najpoważniejszych problemów naszej dzielnicy. Dlatego bardzo mnie ucieszyła aktywność urzędników miejskich – na spotkanie przyszli ludzie z Zarządu Oczyszczania Miasta, z Zarządu Praskich Terenów Publicznych, dwóch burmistrzów naszej dzielnicy i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, zastępca Stołecznego Konserwatora z grupą pracowników i wielu innych.

Długa dyskusja mieszkańców z urzędnikami po pierwszym spotkaniu pokazała, że pomysł Muzeum na cykl „Wokół rewitalizacji” był bardzo trafiony. Organizatorzy poszli więc za ciosem. Kolejne tematy, które chcemy poruszać, zawsze widziane w kontekście Pragi, to między innymi zieleń parkowa i przyuliczna, sytuacja rzemieślników, problemy ochrony zabytków, działania kulturalne, przygotowywane i obowiązujące plany miejscowe, zarządzanie dziedzictwem i turystyka - przypomina Ewa Zajkowska, zapraszając mieszkańców, w tym oczywiście czytelników naszej gazety do Muzeum na kolejne, lutowe spotkanie poświęcone praskiemu rzemiosłu.

KMI