Most Krasińskiego - Badanie opinii i zapowiedź konsultacji

Na drugim posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie mostu Krasińskiego miasto zaproponowało dwa etapy konsultacji. I to badania opinii mieszkańców Warszawy na temat mostu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic najbardziej zainteresowanych sprawą. II etap to właściwe konsultacje, których zakres nie może obejmować zmiany konstrukcji (długości, szerokości, posadowienia podpór). Poza tym teoretycznie wszystko jest możliwe do ponownej dyskusji.

Jak można się było tego spodziewać, przeprowadzone telefonicznie na 1100 mieszkańcach Warszawy badanie opinii wykazało, że zdecydowana większość opowiada się za budową mostu, co mocno podkreślał wiceprezydent Jacek Wojciechowicz. 86% rozmówców wypowiedziało się za budową, ale aż 67% zadeklarowało, że nie korzystałoby z tej przeprawy. 1/3 badanych nie będzie nim jeździć nawet okazjonalnie. Przemilczano także fakt, że w ogłoszonych właśnie wynikach Barometru Warszawskiego, w kontekście innych potrzebnych inwestycji, za budową nowych przepraw opowiedziało się zaledwie 7% ankietowanych warszawiaków. Badania wykazały, że przeprawą są zainteresowani tylko mieszkańcy północnej części miasta, co było do przewidzenia i bez ich przeprowadzania. Dokonała się jednak rzecz dużo gorsza, bowiem za sprawą niewielkiej próby, wypowiedzieć się mogło zaledwie 3-4% mieszkańców trzech najbardziej zainteresowanych sprawą dzielnic. W przypadku Pragi Północ sytuacja wyglądała jeszcze gorzej, bowiem wszystko na to wskazuje, że mieszkańcy Śliwic siedzieli przy swych telefonach zupełnie na próżno... Niewiele lepiej było na Żoliborzu, dlatego w geście protestu dalsze obrady trzeciego posiedzenia okrągłego stołu opuścił przedstawiciel mieszkańców Żoliborza, którzy sprzeciwiają się budowie mostu. To porażka miasta, bowiem efektem takich działań może być ponowna radykalizacja postaw. Na 20 lutego wyznaczono „Wielki żoliborski protest - nie dla mostu i trasy Krasińskiego”. Na razie środki są zapisane tylko na etap I od Żoliborza do Jagiellońskiej. Choć władze miasta twierdzą, że pieniądze znajdą się na całość, dotychczasowe doświadczenie z realizacją miejskich inwestycji każe ostrożnie traktować takie zapewnienia.

Drugi etap konsultacji w postaci warsztatów na Targówku, Pradze Północ i Żoliborzu ma się odbyć pomiędzy 15 lutego a 13 marca 2016 r. Cała procedura projektowa ma się zakończyć w sierpniu, przed wygaśnięciem decyzji środowiskowej. Jednak sama budowa przewidywana jest na lata 2022-25.

Kr.