Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Ile razy trzeba odwołać burmistrza?

Ostatnie wydarzenia na Białołęce są dobrym materiałem do analizy, jak w praktyce funkcjonuje ustrój Warszawy z perspektywy dzielnic. Radni dzielnicy Białołęka już od dłuższego czasu przymierzają się do odwołania burmistrza Piotra Jaworskiego. Powodów do tego jest aż nadto: niejasne wydatki urzędu, chaotyczna rozbudowa osiedli mieszkaniowych przy braku potrzebnej infrastruktury, fiasko budowy metra na Białołękę, sprawa wycinki drzew w okolicach Kanału Żerańskiego i wiele innych.

W końcu w dniu 10 lutego br. doszło do głosowania nad odwołaniem burmistrza ze sprawowanej funkcji. I stosunkiem głosów 13:0 udało się to zrobić. Odwołany został więc cały zarząd, a w jego miejsce wybrano nowy w składzie: Jan Mackiewicz (burmistrz – bezpartyjny), Łukasz Oprawski (wiceburmistrz – PiS), Marcin Adamkiewicz (wiceburmistrz – bezpartyjny).

Nowy zarząd nie cieszył się długo wyborem, gdyż już w następnym tygodniu wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak wstrzymał wykonanie uchwał rady dzielnicy Białołęka, powołując się na wątpliwe interpretacje prawne. Nie miało przy tym znaczenia, że taka jest wola większości rady.

W tej sytuacji na sesji w dniu 19 lutego radni ponownie podjęli uchwały w sprawie odwołania zarządu i powołania nowego, w takim samym składzie jak poprzednio. Jak na to zareaguje teraz miasto? Można przypuszczać, że tak samo, jak za poprzednim razem.

Takie mało poważne sytuacje, nie mające nic wspólnego z demokracją, są skutkiem połączenia obecnego ustroju Warszawy i niskiej kultury politycznej naszych „elit”. Dzielnice zgodnie z obowiązującym prawem mają mało do powiedzenia; cała władza jest w rękach władz miejskich, które mogą ignorować wolę mieszkańców i radnych dzielnic. I to wówczas mamy do czynienia z takimi kuriozalnymi przypadkami, jak dwukrotnie odwoływanie burmistrza czy trzykrotne odwoływanie przewodniczącego rady i powoływanie nowego.

Potrzebujemy zmiany zarówno ustroju Warszawy, jak i kultury politycznej, zepsutej przez partie polityczne.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa Mieszkańców Białołęki”