Nowy zarząd Białołęki wybrany

Budowa nowych szkół, szpitala, dodatkowe środki na inwestycje drogowe i audyt po rządach burmistrza Piotra Jaworskiego to główne elementy porozumienia koalicyjnego, dzięki któremu powołano nowy zarząd Białołęki. Po wielu miesiącach chaosu i politycznych sporów, udało się wreszcie odwołać poprzedni zarząd Białołęki z burmistrzem Piotrem Jaworskim i zawrzeć porozumienie koalicyjne. Platforma Obywatelska odzyskała większość w radzie dzielnicy, przeciągając na swoją stronę trzech radnych niezależnych: Piotra Basińskiego, Marcina Adamkiewicza i Filipa Pelca. 10 marca wybrano nowy zarząd Białołęki, któremu przewodniczy burmistrz Ilona Soja-Kozłowska. Zastępują ją: Jacek Poddębniak i Marcin Adamkiewicz.

Na konferencji prasowej zwołanej w środę, 16 marca w ratuszu Białołęki, po zaprezentowaniu składu nowego zarządu, burmistrz Ilona Soja-Kozłowska, do niedawna jeszcze zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, ale jak sama zaznaczyła, od trzech lat mieszkanka Białołęki, oddała głos radnym, aby przedstawili szczegóły porozumienia koalicyjnego i priorytetowe zadania, którymi zarząd ma zamiar się zająć w pierwszej kolejności.

Jak przekonywał radny Piotr Basiński, porozumienie zostało zawarte dla dobra Białołęki i jej mieszkańców. Była to jedyna droga, aby skutecznie zakończyć wielomiesięczny paraliż dzielnicy. Podstawą koalicji są wielomilionowe inwestycje, które władze miasta zobowiązały się zapewnić Białołęce w najbliższych latach.

- Chodzi przede wszystkim o szpital na Białołęce, usytuowany na działce u zbiegu ulic Białołęckiej i Przykoszarowej, w miejscu dobrze skomunikowanym z całą dzielnicą – powiedział Piotr Basiński.

Kolejne przewidywane inwestycje to szkoły, filia Białołęckiego Ośrodka Sportu na Zielonej Białołęce, budowa kanalizacji, dróg oraz całej infrastruktury, z której budową nie nadążano do tej pory. Radny Filip Pelc dodał do tego rewitalizację terenów zielonych nad Kanałem Żerańskim, budowę parkingów P+R oraz nowe stacje Veturilo.

- Chcemy, aby powstały cztery nowe placówki oświatowe, dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja w dwóch lokalizacjach: jedna podstawówka i gimnazjum ma powstać u zbiegu ulic Świderskiej i Ćmielowskiej, a drugi podobny zespół – w rejonie ulicy Siecznej – powiedziała radna Magdalena Roguska (PO).

- Jeśli chodzi o drogi, to najważniejsze i najbardziej oczekiwane są ulice Hemara, Sieczna i fragment ulicy Daniszewskiej – przekonywała radna Agnieszka Borowska (PO), prezes stowarzyszenia Moja Białołęka

- Będziemy mocno zabiegać o to, by miasto wygospodarowało środki na proponowane inwestycje w najbliższym czasie – zapowiedziała na konferencji burmistrz Ilona Soja-Kozłowska.

Dziś już wiemy, że decyzją stołecznych radnych, na sesji, która odbyła się następnego dnia, 17 marca, Białołęka otrzymała blisko 70 mln zł. Oprócz środków na Wielospecjalistyczną Przychodnię ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia (40 mln zł) dzielnica dostała prawie 30 mln zł na 13 inwestycji drogowych i 2 tereny rekreacyjne. Inwestycje te zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja 14 spośród nich (11 drogowych, 2 rekreacyjne i przychodnia) rozpocznie się już w tym roku, a dwóch kolejnych inwestycji drogowych - w przyszłym.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe - dzięki pozyskanym środkom jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z realizacją następujących inwestycji: budowa ulicy Daniszewskiej (2 mln zł), Siecznej (ok. 8,5 mln zł), Geometrycznej (1,55 mln zł), przedłużenie ulicy Hemara (blisko 6 mln zł), przebudowa ulic Gladioli (1,2 mln zł), Przyrzecze (1,55 mln zł) i Ruskowy Bród (blisko 0,7 mln zł), budowa chodnika przy ulicach: Słonecznego Poranka (0,7 mln zł), Warzelniczej (blisko 0,5 mln zł) i Złotokwiatu (wraz z oświetleniem za kwotę 0,5 mln zł) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło.

Decyzją Rady Warszawy w 2016 roku zostały przyznane też fundusze na budowę dwóch terenów rekreacyjnych: przy ulicy Myśliborskiej 98 B na Tarchominie oraz przy ul. Długorzecznej przy Kanale Żerańskim. Na przyszły rok zaplanowano środki na rozpoczęcie przebudowy układu drogowego wokół projektowanej szkoły na Kępie Tarchomińskiej - od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej wraz z odcinkiem ul. Aluzyjnej (2,68 mln zł) oraz na budowę nowej ulicy od Berensona do Ostródzkiej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Ostródzką (2 mln zł).

Radni niezależni, którzy zdecydowali się współpracować z Platformą Obywatelską nie ukrywają, że ważne dla nich było odwołanie Piotra Jaworskiego i powołanie całkiem nowego zarządu, aby przerwać marazm dzielnicy.

– I to się udało. Mamy nowy i w większości bezpartyjny zarząd. W końcu sytuacja w dzielnicy zostanie ustabilizowana i będzie można skupić się na pracy – tłumaczy Piotr Basiński.

Plany wyglądają imponująco, wypada tylko życzyć nowemu zarządowi powodzenia w ich realizacji. Rozmowę z burmistrz Iloną Soją-Kozłowską zamieścimy w następnym numerze gazety. Na razie publikujemy jedynie krótką informację prezentującą jej sylwetkę.

Joanna Kiwilszo