Warszawa, 10.03.2016

Oświadczenie

1. Na Białołęce przez ostatnie pół roku panował chaos. Sesje rady dzielnicy nie odbywały się lub były wzajemnie nieuznawane, urzędnicy nie wiedzieli, komu podlegają, pojawiały się informacje o zagrożeniu dla inwestycji na Białołęce, realna stała się groźba objęcia naszej dzielnicy zarządem komisarycznym.

2. Tym, co 6 miesięcy temu połączyło radnych niezależnych, radnych PiS oraz tych, którzy po konflikcie w PO zdecydowali się opuścić tę partię, był krytyczny stosunek do działań burmistrza Piotra Jaworskiego. Chcąc wprowadzić zmiany, dwukrotnie próbowaliśmy odwołać go ze stanowiska, powołując przy tym nowy zarząd, trzykrotnie odwoływaliśmy i powoływaliśmy przewodniczącego rady dzielnicy. Działania te nie przyniosły żadnego efektu; rada miasta, korzystając z mocno scentralizowanego ustroju m.st. Warszawy, nie uznawała uchwał rady dzielnicy Białołęka, zasłaniając się rozmaitymi przepisami prawnymi.

3. My, niżej podpisani, jesteśmy radnymi niezależnymi dzielnicy Białołęka. Naszym podstawowym obowiązkiem jest kierowanie się dobrem Białołęki i jej mieszkańców. Stwierdziliśmy, że przedłużanie dotychczasowego chaosu nie ma sensu i jest ze szkodą dla dzielnicy. Dlatego, w duchu odpowiedzialności za naszą dzielnicę Białołękę, postanowiliśmy zawrzeć porozumienie, które z jednej strony ustabilizuje sytuację w naszej dzielnicy, a z drugiej strony pozwoli skutecznie wprowadzić zmiany na lepsze. Na mocy tego porozumienia dokonana została całkowita wymiana zarządu dzielnicy Białołęka. Większość nowego zarządu stanowią teraz osoby bezpartyjne, znane z wieloletniej działalności społecznej. Zmieniona zostanie również osoba na stanowisku przewodniczącego rady dzielnicy.

4. Z przykrości musimy odnotować fakt, że partie polityczne za nic mają demokrację i samorządność. Wydarzenia ostatnich miesięcy zarówno w Warszawie, jak i Polsce pokazują, że partie polityczne kierują się interesem partyjnym, a nie dobrem mieszkańców. Naszym marzeniem jest, aby w samorządzie rządzili wyłącznie bezpartyjni społecznicy. Obecnie jest to jednak nierealne, a zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy oczekują od nas skuteczności, a nie wyłącznie dobrych intencji. Dlatego zdecydowaliśmy się na zawarcie koalicji z PO, z tego względu, że partia ta rządzi miastem i przy obecnym ustroju Warszawy jest to najkorzystniejsze dla Białołęki. Jest to sojusz z rozsądku, nie było lepszej alternatywy.

5. Demokracja i samorządność są dla nas ważne i nadal będziemy o nie walczyć. Jest to jednak walka na szczeblu o wiele wyższym niż rada dzielnicy. Rolą odpowiedzialnych radnych nie jest poświęcanie interesów mieszkańców dla nawet najpiękniejszych idei. Dlatego w dzielnicy będziemy walczyć o szpital, szkoły, drogi i kanalizację dla mieszkańców, a w sejmie już wkrótce złożymy nowy projekt ustawy warszawskiej, która pozwoli na zwiększenie samorządności i lepsze uregulowanie relacji miasto – dzielnice.

6. Nowe władze dzielnicy to nowe nadzieje. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby sprostać tym oczekiwaniom. Przed Białołęką pojawia się niepowtarzalna szansa zmiany na lepsze. Zawarliśmy porozumienie, zgodnie z którym na Białołęce ma powstać m.in. szpital jednodniowy, filia Białołęckiego Ośrodka Sportu na Zielonej Białołęce, nastąpi rewitalizacja terenów zielonych w rejonie Kanału Żerańskiego, poprawa komunikacji autobusowej, remont lub budowa potrzebnych dróg i wiele innych. Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, społeczników, stowarzyszenia, lokalne organizacje. Niech Białołęka będzie prawdziwie obywatelska! My ze swojej strony deklarujemy, że będziemy działać odpowiedzialnie i skutecznie. Dla dobra naszej dzielnicy i jej mieszkańców. Razem zmieńmy Białołękę!

Marcin Adamkiewicz - radny niezależny dzielnicy Białołęka (IMB)
Piotr Basiński - radny niezależny dzielnicy Białołęka (IMB)
Filip Pelc - radny niezależny dzielnicy Białołęka (Gospodarność)