XXI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Budżet i zmiany w komisjach

Porządek obrad rozszerzono o projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. Zgłoszono też wniosek o odwołanie Mariusza Borowskiego z SLD z funkcji przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, prawa i samorządu.

Po przegłosowaniu zmian w porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych przygotowanych przez miasto propozycji zasad obrotu lokalami mieszkalnymi.

Zaopiniowanie wykonania budżetu miało swoją dramaturgię. Trójka radnych opozycji w komisji budżetowej negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015. Ireneusz Tondera podnosił, że budżet po raz pierwszy przekroczył 300 mln zł, ale nie wykorzystano tej szansy - 1,5 mln zostało do miasta oddane. Poziom nakładów inwestycyjnych zmalał, a to właśnie te nakłady decydują o rozwoju dzielnicy. Wniosek mniejszości nie został przyjęty.

Ogółem wydatki wyniosły 285 777 106 zł, co stanowi 95% planu. W tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie ok. 98%, zaś majątkowe - 60%. Niewykonanie Centrum Kreatywności to 37% zaplanowanych wydatków. Miasto zadanie to w trakcie roku powierzyło Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta.

W dyskusji zgodnie stwierdzono, że ten budżet, przygotowany jeszcze w zeszłej kadencji, był źle skonstruowany. Wiceburmistrz Kacprzak dowodził, że kilka zadań, w tym Centrum Kreatywności, miasto postanowiło przekazać innym podmiotom, na co zarząd dzielnicy nie miał żadnego wpływu. Podnosił też problem zbyt rzadkich sesji komisji budżetowej w Radzie Warszawy (raz na kwartał), co uniemożliwia skuteczne przesuwanie środków, stosownie do potrzeb dzielnicy. Wykonanie załącznika budżetowego za 2015 rok zaopiniowano pozytywnie.

W ramach zmian w komisjach z funkcji przewodniczącego komisji bezpieczeństwa prawa i samorządu odwołano Mariusza Borowskiego z SLD, z udziału w niej zrezygnował też Ireneusz Tondera. Nową przewodniczącą komisji została Adriana Jara z PWS.

Zajęto się skargą NSZZ Solidarność na dyrektora biblioteki publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego. Komisja rewizyjna jeszcze w październiku ub. roku zaopiniowała skargę pozytywnie, ale w powstałym później protokole Państwowa Inspekcja Pracy nie dopatrzyła się uchybień. W związku z licznymi wątpliwościami postanowiono skierować sprawę ponownie do komisji rewizyjnej.

Kr.