Społeczny obserwator

Przejrzysta rewitalizacja?

W połowie września ubiegłego roku, po blisko 3 latach spotkań, warsztatów i konsultacji Rada Warszawy uchwaliła Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2016-2022. Upłynąć musiało prawie pół roku i wiele wody w Wiśle, nim opinia publiczna, nieco zniechęcona ciszą, jaka zapadła nad programem rewitalizacji, dowiedziała się, jakie działania zostaną podjęte w pierwszej kolejności w trzech prawobrzeżnych dzielnicach objętych ZPR. Ostatniego dnia marca na stronie rewitalizacja.um.warszawa.pl został opublikowany tzw. wykaz projektów kluczowych, które będą realizowane w pierwszym etapie programu rewitalizacji. Oprócz harmonogramu remontów i kosztorysów rozbudowy Sinfonii Varsovii, Teatru Baj i kolejnych centrów kreatywności, tym co najbardziej może interesować mieszkańców jest wykaz budynków komunalnych, które zostaną doposażone w CO i ciepłą wodę.

Lista budynków, z chronologią podłączeń, po raz pierwszy została odczytana przez dyrektorkę ZGN Praga Północ na spotkaniu w Muzeum Pragi, które odbyło się na początku lutego. Jednak aż 2 miesiące, pomimo wniosków praskich społeczników, w tym niżej podpisanego, mieszkańcy musieli czekać na publikację tej listy. Taki harmonogram powinien zostać upubliczniony już w momencie przyjmowania ZPR, wraz z wyjaśnieniem, jakie czynniki decydowały np. o tym, że kamienice komunalne przy ul. Radzymińskiej zostaną podłączone do CO jeszcze w tym roku, a te na Grajewskiej dopiero w latach 2019-2020? To najważniejsze informacje z punktu widzenia tysięcy lokatorów budynków komunalnych prawego brzegu, pozwalające im z wyprzedzeniem zaplanować dalsze życie. Nie jest tajemnicą, że część budynków na czas remontów zostanie wysiedlona. Pytanie jednak, kiedy ich mieszkańcy dowiedzą się o rozpoczęciu takiego remontu i ewentualnej wyprowadzce? Oby nie tydzień przed. Kolejne istotne z punktu widzenia mieszkańców pytanie będzie dotyczyło powrotu do wyremontowanej kamienicy. Urzędnicy zaangażowani w ZPR wielokrotnie informowali, że część remontów będzie polegać na przywracaniu historycznego układu mieszkań. Co stanie się z lokatorami tych mieszkań, które zostaną połączone? Takie kwestie również powinny być wcześniej wyjaśnione.

Brak informacji podanych w przejrzysty sposób, niedostateczna zdaniem wielu osób aktywnie interesujących się rewitalizacją Pragi komunikacja z mieszkańcami i póki co brak pomysłów, poza uruchomieniem strony na Facebooku, jak dotrzeć do wszystkich beneficjentów programu, skłania do postawienia pytania o końcowy sukces ZPR. Bez włączenia mieszkańców w cały proces - o prawdziwej rewitalizacji nie będzie mowy. Dotarcie z informacją jest w tym procesie kluczowe.

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com