Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Mieszkańcy, wiceprezydent i Kanał Żerański

Kilka miesięcy temu duże poruszenie wśród mieszkańców Białołęki (i nie tylko) wywołała informacja, że spółka PGNiG Termika planuje budowę 10 km rury gazowej. W jakim celu? Aby zmodernizować Elektrociepłownię Żerań i zastąpić węgiel bardziej ekologicznym gazem. Dzięki tej inwestycji zużycie węgla przez EC Żerań ma zmniejszyć się o prawie 700 tys. ton rocznie (czyli o 2/3), co ma przekładać się na redukcję zanieczyszczenia powietrza o połowę. Brzmi znakomicie. W czym więc jest problem?

Nowa rura ma łączyć obecnie istniejący system gazociągów w Rembelszczyźnie (przy granicy Warszawy) z Żeraniem. Odległość między tymi dwoma miejscami to niewiele ponad 10 km i taka też ma być długość nowego gazociągu. Ma on jednak przebiegać wzdłuż Kanału Żerańskiego, a to wiąże się z wycinką rosnących tam drzew. Dodatkowo, obawy mieszkańców budzi odległość rury od osiedli.

Kanał Żerański jest wyjątkowym miejscem, gdzie woda i otaczająca ją przyroda tworzą duży potencjał rekreacyjny. Gdyby został on właściwie wykorzystany, mogłyby tam aktywnie wypoczywać całe rodziny z dziećmi, nie tylko z Białołęki.

Troska mieszkańców o Kanał Żerański oraz bezpieczeństwo inwestycji zaowocowała powołaniem rady konsultacyjnej. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak będzie przebiegać tak kluczowa inwestycja, a także wpływać na jej kształt. Co prawda, sam fakt budowy rury wydaje się być przesądzony – to decyzja na szczeblu wojewody – jednak kwestia zagospodarowania terenów Kanału Żerańskiego jest wciąż otwarta. Dlatego na wniosek mieszkańców radny Filip Pelc oraz niżej podpisany postanowili zorganizować spotkanie z władzami Warszawy w tej sprawie. Mamy prawo oczekiwać od władz miasta reprezentowania interesów mieszkańców w rozmowach z inwestorem. Na spotkaniu będzie można się dowiedzieć o statusie inwestycji i planach zagospodarowania terenów po jej realizacji oraz ustosunkować się do tych planów.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 18 w sali konferencyjnej ratusza dzielnicy Białołęka. Obecni będą m.in. wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni Renata Kuryłowicz oraz zarząd dzielnicy Białołęka. Zapraszamy!

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa
Mieszkańców Białołęki”