Chłodnym okiem

Kto nie otrzyma pieniędzy z 500+?

Od 1 kwietnia ruszył w całej Polsce - z większymi lub mniejszymi oporami - sztandarowy program PiS 500+. Pominę całą polityczną awanturę o sformułowania premier Beaty Szydło „każde dziecko” inaczej dorozumiane przez polityków PiS i resztę społeczeństwa. Niewątpliwie obietnica ta osiągnęła swój cel i przysporzyła formacji elektoratu. Jak więc program jest realizowany m.in. na Pradze?

Nie mogą starać się o środki z programu 500+ na Pradze i w Warszawie osoby niebędące mieszkańcami stolicy. Nie otrzymają środków rodzice tych dwojga dzieci, jeśli jedno z nich ukończyło 18 lat, bez względu na to, czy się uczy, czy nie. Generalnie dzieci powyżej 18. roku życia dla programu 500+ nie istnieją. Szansy na środki nie mają te rodziny mające jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny na osobę przekracza kwotę 800 zł netto; nie mają szans na środki z tego programu także rodziny, wychowujące dziecko niepełnosprawne, w których dochód przekracza 1200 zł netto na jedną osobę. Kuriozum jest fakt, że środki otrzymają ludzie zamożni z dwójką nieletnich dzieci, nawet, jeśli ich dochody przekraczają 10 000 zł na osobę. Nie mają szansy na środki wszyscy ci, którzy aktualnie mają nieuregulowane sprawy opieki nad dzieckiem. Kłopoty ze środkami na wspólne dziecko będą miały rodziny patchworkowe chyba, że mają dwójkę dzieci do lat 18 lub spełniają kryterium dochodowe.

Na pewno nie otrzymają środków ci, którzy nie dadzą sobie szansy i nie wypełnią wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, bo tak się to świadczenie z programu 500+ nazywa. Nie otrzymają środków także ci, którzy nie posiadają konta bankowego, bowiem tylko w ten sposób świadczenie to będzie wypłacane. Nie otrzymają środków ci, którzy starając się o świadczenie na jedno dziecko nie udokumentują swojej sytuacji dochodowej. Wnioski składane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej będą sprawdzane, a te niekompletne i niezgodne ze stanem faktycznym weryfikowane. Tylko osoby, których wnioski przejdą sito urzędnicze, otrzymają decyzję administracyjną, potwierdzającą uprawnienia do świadczenia wychowawczego (od negatywnej decyzji administracyjnej można się odwołać - IT). Nie wszyscy otrzymają świadczenie od 1 kwietnia. Będą to tylko ci, którzy do 1 lipca złożą wniosek papierowy w szkole, przedszkolu, żłobku, urzędzie, drogą pocztową lub elektroniczną. Na Pradze Północ także papierowe wnioski w ośrodkach OPS. Wnioski złożone po 1 lipca skutkowały będą wypłatą świadczenia od miesiąca jego złożenia. Świadczenia przyznawane są, o czym się głośno nie mówi, tylko do 30 września 2017 roku. Po tej dacie, jeśli program będzie utrzymany, wnioski składać trzeba będzie zapewne od nowa.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl