Drugi odcinek metra z obawami

Spotkanie informacyjne na temat rozbudowy II linii metra zorganizowane w środę 27 kwietnia w Zespole Szkół nr 33 przy Targowej 86 było okazją do rozmowy z przedstawicielami kierownictwa Metra Warszawskiego (prezes zarządu - dyrektor generalny Jerzy Lejk, dyrektor ds. inwestycji Dariusz Kostaniak) oraz Inżynierem Ruchu Januszem Galasem, Andrzejem Frankowem z Zarządu Transportu Miejskiego, oraz zastępcą kierownika kontraktu firmy Astaldi – wykonawcy projektu. Obecni byli także radni dzielnicowi oraz burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki.

Jedyna na tym etapie stacja na terenie Pragi będzie zlokalizowana pod ulicą Strzelecką, pomiędzy budynkiem przy Strzeleckiej 46 a terenem zajezdni autobusowej „Stalowa”. Nic dziwnego więc, że największą i najgłośniejszą na spotkaniu grupę stanowili mieszkańcy kamienicy przy Strzeleckiej 46, obawiający się o swój dach nad głową. Oś toru metra wypada bezpośrednio pod budynkiem, a odległość od stacji to nieco ponad 2 metry. Tymczasem kamienica jest w bardzo złym stanie, już obecnie na ścianach widoczne są głębokie rysy i pęknięcia. W pięciostopniowej skali określającej stan zniszczenia, otrzymała 4 punkty. Mieszkańcy woleliby otrzymać mieszkania zastępcze. Liczyli się z wyprowadzką - początkowo zamierzano ich kamienicę wyburzyć, ale nie okazało się to konieczne. Tymczasem już w tej chwili praktycznie nie mają podwórka, pojawiły się problemy z dojazdem i dojściem pieszo do budynku. Dowodzili, że najpierw powinno się wyremontować kamienicę, a dopiero potem budować metro.

Przedstawiciele Metra Warszawskiego i firmy Astaldi uspokajali, zapewniając, że zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa, a w razie potrzeby, przed rozpoczęciem najbardziej niebezpiecznych prac w okolicy budynku istnieje możliwość wyprowadzki na kilka dni do hotelu - na koszt wykonawcy. Takie środki ostrożności zastosowano już podczas budowy odcinka centralnego. O wykwaterowaniu na stałe nie ma jednak mowy. Radny Jacek Wachowicz ujął się za mieszkańcami Strzeleckiej 46, proponując przyznanie im mieszkań zastępczych. Metro Warszawskie jednak nie ma takich uprawnień. Burmistrz Zabłocki wyjaśnił, że nie zależy to także od dzielnicy, która nie dysponuje wolnymi lokalami na ten cel. Wszystkie wypowiedzi ginęły w zgiełku rozmów rozemocjonowanych mieszkańców. Zauważalna nieufność do władz i zapewnień kierownictwa Metra Warszawskiego znajdowała częściowe potwierdzenie w dotychczasowych doświadczeniach mieszkańców Pragi z budowy pierwszego etapu II linii metra.

Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej z Targowej 84 skarżyli się na trudny dostęp do wyników odczytów urządzeń monitorujących stan budynku, a wypłacone odszkodowanie pozwoliło tylko na doraźne naprawy powstałych szkód, ale nie na konieczny w budynku remont. Przedstawiciele Metra Warszawskiego i wykonawcy zapewniali, że wyciągnęli wnioski z poprzedniego etapu budowy. Dostęp do wyników pomiarów nie będzie utrudniany. Pewnej zmianie ulegnie też technologia budowy. Obecnie będzie odwadniany tylko teren bezpośredniej inwestycji, a nie tereny zewnętrzne, co ma zapobiec zmianom w strukturze gruntu odpowiedzialnym za osiadanie budynków. Trochę niepostrzeżenie dla większości mieszkańców udało się wprowadzić na Szwedzkiej długo oczekiwany zakaz poruszania się samochodów ciężarowych. Dzięki temu tymczasowy objazd wyłączonego w kierunku wschodnim środkowego odcinka ul. Szwedzkiej nie będzie się wiązał z wprowadzeniem ruchu ciężarowego w głąb gęstej zabudowy mieszkalnej. Objazd ma obowiązywać przez okres wakacji. Przy okazji budowy ucierpi też zieleń. Skala wycinek będzie zapewne większa, niż by na to wskazywały uspokajające wyjaśnienia wykonawcy.

Dzięki przedłużeniu drugiej linii metra poprawi się przede wszystkim skomunikowanie Targówka z Centrum. Dojazd z, na razie końcowej, stacji Trocka na Targówku do stacji Świętokrzyska zajmie zaledwie 14 minut. Całkowita długość trasy, na której powstaną trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek i Trocka to 3,2 km. Odpowiedzialna za tę inwestycję firma Astaldi wybuduje ją za ponad miliard złotych. Pierwsze składy metra mają po przedłużonej linii ruszyć w roku 2019.

Kr.