Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy

Dom Kultury Zacisze wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Warszawską Szkołą Filmową i Forum Poolse Schoen in Nederland organizuje Międzynarodowy Konkurs na Plakat Filmowy, skierowany do uczniów w wieku od 12 do 18 lat, uczęszczających do polskich szkół w Polsce, Holandii, Belgii, Anglii, Czechach, Białorusi i Litwie. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową, popularyzacja wśród młodzieży plakatu filmowego, propagowanie technik malarskich i graficznych jako środka wyrazu oraz wyszukiwanie nowych talentów.

Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika do jednego z pięciu filmów z bazy filmoteki szkolnej. W pracach oceniany będzie poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich i graficznych. Laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora. Wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas VII Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Andrzej Pągowski: W dzisiejszych czasach młodzież pozbawiona jest edukacji estetycznej; każdy projekt, który pozwala jej zapoznać się z dorobkiem kulturowym, jest bardzo ważny. W przypadku plakatu tradycje i jakość polskiej szkoły plakatu powoduje, że każda próba odzyskania dawnej świetności jest godna poparcia. (…) Należy młodym ludziom uświadomić i wskazać różnicę między profesjonalnym projektem a komercyjną reklamową szmirą. To, jak wychowamy młodych ludzi, zaowocuje w przyszłości świadomymi odbiorcami sztuki.

Krzysztof Hejke: Tak jak życie jest inspiracją dla kina, tak filmy inspirują nas do działań twórczych i poszukiwań nowych palet barwnych w naszej niejednokrotnie szarej rzeczywistości. Pragnę zachęcić młodzież do pomysłowej interpretacji, jednego z zaproponowanych arcydzieł polskiej kinematografii, której wyrazem będzie pomysłowy i wykazujący uzdolnienia plastyczne plakat filmowy, wykonany w dowolnej technice graficzno-malarskiej.

Więcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2978
https://www.facebook.com/events/449141871963534/