Praski folwark

Zmiany czas zacząć!

Mieszkańców Warszawy zelektryzowała informacja o podjęciu działań kontrolnych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Urzędzie m.st. Warszawy. Kontrola dotyczy prawidłowości podjętych decyzji w latach 2010-2016 w zakresie zarządzania mieniem, w tym m.in. zwrotu warszawskich gruntów i nieruchomości, zwróconych zgodnie z dekretem Bieruta z 1945 roku. Dodatkową kontrolą objęto oświadczenia majątkowe dyrektorów i zastępców dyrektorów biur w urzędzie, system ważenia odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania oraz leasing samochodów służbowych.

Dla jednych sprawa polityczna, dla innych nadzieja na oczekiwane zmiany.

Kolejna bitwa polityczna o Warszawę czy diagnoza dla wprowadzenia działań naprawczych?

Wnikliwa i obiektywna analiza pozwoli uporządkować informacje, jak funkcjonują jednostki organizacyjne i prawne m.st. Warszawy. Wnikliwa, czyli taka, która obejmie również zakłady  budżetowe w poszczególnych dzielnicach, podległe bezpośrednio prezydentowi, a pośrednio nadzorowane przez zarządy dzielnic, takie jak Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN). O nieracjonalnych działaniach  ZGN w dzielnicy Praga Północ mówi wielu mieszkańców. Czy faktycznie realizowane są zasady rzetelności, celowości i gospodarności? Czy rozwija się nepotyzm, klientelizm i kumoterstwo? Czy ZGN prawidłowo zarządza lokalami, tworzącymi zasób m.st. Warszawy? Czy sporządzane są roczne i wieloletnie plany rzeczowo-finansowe dla każdej nieruchomości, w tym remontów i modernizacji? Czy prawidłowo prowadzone są windykacja i egzekucja należności? Czy dokonywane są analizy w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania? Czy lokale doposażane są w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej?

Czy wprowadzona wraz z reformą finansów publicznych tzw. kontrola zarządcza przyniosła oczekiwane efekty? Czy i jak działa? Czy działania ZGN są efektywne? Czy jasno określono odpowiedzialności za realizowanie założonych celów?

To tylko niektóre pytania, które pojawiają się w rozmowach z mieszkańcami Pragi, którzy oczekują zmian. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza. Zarządzanie zmianą to proces, który nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, które ewaluują w zależności od stwierdzonych faktów.

Dobrego początki w ratuszu, a koniec …. w dzielnicy, oby jak najszybciej - mówią mieszkańcy. Czyżby podczas 1,5- rocznych rządów nowej koalicji w dzielnicy tak niewiele się zmieniło?

Do sukcesów i tzw. dobrych zmian należy zaliczyć opracowanie założeń rozwoju edukacji dzielnicy na lata 2015-2018, mających na celu poprawę jakości edukacji na Pradze Północ.

Założenia są odpowiedzią na trudną sytuację środowiska edukacyjnego dzielnicy. Uczniowie praskich szkół podstawowych, gimnazjów i kilku szkół ponadgimnazjalnych uzyskują na egzaminach zewnętrznych wyniki poniżej średniej warszawskiej, niekiedy także poniżej średniej ogólnopolskiej. O priorytetach, celach strategicznych i zagrożeniach w kolejnym felietonie.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com