Śmieci po nowemu w 2017

Rozpoczyna się seria spotkań konsultacyjnych na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie mają nastąpić od 2017 roku. Wzięliśmy udział w pierwszym z nich.
 

Według zaleceń dyrektyw unijnych w 2015 roku Warszawa miała osiągnąć odzysk odpadów na poziomie 16%. Na dziś wiadomo – choć dane nie są jeszcze kompletne – że osiągnięto 17,8%. Ale to wciąż mało, porównując się z innymi miastami w państwach unijnych, gdzie ten wskaźnik sięga 50% i więcej. Taki cel stoi przed Warszawą do 2030 roku.

Tymczasem w ostatnim roku nastąpił wzrost ilości odpadów, w tym odpadów zielonych, co tłumaczone jest zwiększeniem szczelności systemu. Wciąż oczekiwane są zmiany na poziomie ogólnopolskim, pozwalające na ujednolicenie gminnych programów zbiórki odpadów.

Póki co, po blisko dwóch latach od wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów, miasto postanowiło się przyjrzeć własnym rozwiązaniom i sprawdzić, które z nich się sprawdziły, a które trzeba zmienić. Za właściwy uznano sposób naliczania i wysokość opłat za wywóz śmieci segregowanych. Nie są one np. liczone powyżej 3. i 4. osoby, co działa w efekcie analogicznie do zniżek w ramach kart dużej rodziny w innych miastach.

Stawki podstawowe, przy zadeklarowanej segregacji odpadów, pozostaną niezmienione. Zwiększyć się mają natomiast opłaty w przypadku braku segregacji. Trzeba będzie za nie zapłacić już nie 20, ale 50% więcej niż za odbiór śmieci segregowanych. Po zapowiadanej ściślejszej współpracy Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi ze strażą miejską należy się też spodziewać dokładniejszych kontroli, czy śmieci są właściwie segregowane, zgodnie z deklaracją.

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi przyniosło kilka interesujących, choć i kontrowersyjnych, propozycji. Rozwiązaniem potrzebnym i postulowanym przez wielu mieszkańców jest wydzielenie osobnego pojemnika dla samego papieru - po kontakcie z resztkami płynów i jedzenia w pojemnikach z odpadami segregowanymi nie nadaje się on do odzysku. Niemniej jednak ta propozycja będzie konsultowana na otwartych spotkaniach we wszystkich dzielnicach Warszawy, rodzi bowiem wiele pytań: Czy na papier dostawiać osobny śmietnik, czy wrócić do pojemników ogólnodostępnych? Czy w zabudowie jednorodzinnej dodać kolejny worek, czy postawić dawnym zwyczajem zbiorczy pojemnik, właśnie na papier? A może w ogóle odejść od worków szpecących ulice i wystawiających nawet wysegregowany papier na działanie warunków atmosferycznych?

Pojawił się też pomysł usług dodatkowo płatnych, choć tańszych niż komercyjne. Takim opłatom mógłby podlegać wywóz gabarytów na życzenie – poza grafikiem. Wartością dodaną takiego rozwiązania byłaby usługa wyniesienia kłopotliwego mebla - zawalidrogi. Odpłatnie można by też odbierać odpady zielone w miesiącach, w których ustawa tego nie gwarantuje: od grudnia do kwietnia. Tutaj bonusem byłaby możliwość zamówienia samochodu z rozdrabniarką do gałęzi, bez konieczności wcześniejszego pakowania odpadów zielonych w worki. Nowością ma być także umożliwienie instalowania pojemników podziemnych, na razie na własny koszt właścicieli posesji – to szansa zwłaszcza dla małych podwórek, gdzie wiata śmietnikowa zajmuje dużą część cennej powierzchni. Wyposażenie śmieciarek odbierających śmieci w przyszłym roku ma umożliwiać opróżnianie takich pojemników.

Miasto jest też gotowe położyć w programie większy nacisk na kompostowanie odpadów i edukację w tym zakresie. Wbrew obiegowym opiniom, kompost właściwie prowadzony nie śmierdzi, a może stać się darmowym źródłem cennych składników odżywczych dla sadzonek kwiatów i warzyw na balkonach czy przydomowej rabatce. Kompostowniki, wzorem innych polskich miast, mogłyby też zagościć w Warszawie także w parkach, stanowiąc element edukacyjny, a także ograniczający koszty utrzymania tych terenów. Na spotkaniu rekomendowano też m.in. poprawę nadzoru nad odpowiednim oznaczeniem kontenerów, nie pozostawiającym wątpliwości, co powinno się w nim znaleźć.

Pierwsze z oficjalnych spotkań konsultacyjnych odbyło się 12 maja na Białołęce. W urzędzie Dzielnicy Praga Północ konsultacje zaplanowano na 23 maja, a w urzędzie Dzielnicy Targówek na 2 czerwca. Wszystkie spotkania odbywają się w godz. 18.00-20.00.

Kr.