Ocalić od zapomnienia

„Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia” – pod takim cytatem z wiersza patrona szkoły przebiegała uroczystość 40-lecia nadania Szkole nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i 100-lecia włączenia Targówka do Warszawy. Szkoła istnieje od czasów 20-lecia międzywojennego, kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Zaczęło się od baraku u zbiegu Marywilskiej i Toruńskiej, potem był Annopol (przed 1934 rokiem); w latach 1944 – 73 - Toruńska 23, w latach 1973 – 76 ¯uromińska 4, od roku 1976 – Balkonowa 4. Szkoła zdobyła wiele certyfikatów, m.in.: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Społecznie zaangażowana placówka”, „Szkoła z pomysłem”, „Szkoła Odkrywców Talentów”. W 2013 roku otrzymała nagrodę Janusz Korczaka.

Uroczystość poprowadziła dyrektorka szkoły Maria Nadolska-Buczyńska wraz z Rafałem Bratkowskim, dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (prywatnie – tatą Zosi z klasy IIIC). Prowadzący serdecznie powitali gości, a wśród nich m.in. Kirę Gałczyńską – córkę Patrona, ks. kanonika Ryszarda Ladzińskiego – proboszcza parafii św. siostry Faustyny, senatora Marka Borowskiego,  przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Krzysztofa Miszewskiego, burmistrza Sławomira Antonika, Marcina Jakubowskiego – dyrektora SPZOZ Targówek, Danutę Jankowską – dyrektora Biblioteki Publicznej, Reginę Głuchowską – prezesa Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli uczniów.

Z okazji jubileuszu Szkoła nr 42 otrzymała wiele życzeń i gratulacji. Na uroczystości odczytano listy: Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego i Marka Michalaka – rzecznika Praw Dziecka. Burmistrz Sławomir Antonik przekazał książki dla biblioteki szkolnej oraz uzyskane od prezydenta m.st. Warszawy 3 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Wyrazy uznania i życzenia rozwoju kontaktów oraz prezent - podświetlony globus - wręczył senator Marek Borowski. „Wspaniała szkoła, niezwykła placówka” – tak ocenił SP 42 Krzysztof Miszewski.

Z okazji jubileuszu 10-lecia pełnienia funkcji dyrektora szkoły oraz za „uśmiech, serce i mądrość” podziękowała Marii Nadolskiej-Buczyńskiej przewodnicząca rady rodziców Aneta Wyczółkowska. Tytułem „Przyjaciela szkoły” i pamiątkowym dyplomem uhonorowane zostały osoby, które przyczyniły się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi: Sławomir Antonik, Marek Borowski, Marcin Jakubowski, ks. Ryszard Ladziński, Danuta Jankowska i Kamila Guzowska.

Część artystyczną wypełniły utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego śpiewane, recytowane i grane przez nauczycieli, uczniów SP 42, a także Marka Borowskiego i Sławomira Antonika. Wystąpiły szkolne zespoły taneczne: TAZARO i TAZARO JUNIOR. Eksponaty i zdjęcia związane z jubileuszami można było oglądać na szkolnym patio.                     

K.