Praski folwark

Nic o nas bez nas - z odwagą i rozwagą

Jednostki pomocnicze gminy to  lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców. Nie posiadają one co prawda osobowości prawnej, stanowią jednak strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając dzielnicy wykonywanie jej zadań. Jest to najniższy szczebel ustawowo rozumianego samorządu lokalnego. Celem działalności jest reprezentowanie interesów ich mieszkańców, pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu dzielnicy.

A jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy Praga Północ? Odpowiedź jest prosta – praktyki brak. Brak spotkań z przedstawicielami jednostek, brak otwartych spotkań z mieszkańcami, mimo zapowiedzi w I kwartale ub.r.  

Na terenie dzielnicy Praga Północ uchwałą Rady m.st. Warszawy w 2002 roku powołano dwie jednostki pomocnicze - Kolonię Ząbkowska i Kolonię Śliwice. Od stycznia br. Rada Dzielnicy boryka się z ustaleniem terminu wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Niby błahostka, a jednak. Termin zmieniano już dwukrotnie, ponieważ nie dopełniono wymagań statutowych, określonych w uchwale Rady Dzielnicy z dnia 25.06.2014 roku. Do porządku obrad ostatniej sesji wprowadzono projekt uchwały z kolejnym, trzecim terminem: 9-10.07.2016. Przypadek czy świadoma manipulacja? Pełnia sezonu urlopowego, gdzie skoordynowanie obecności wyborców i wybieranych jest wręcz niemożliwe.

W momencie oddania felietonu do druku nie znamy ostatecznej wersji, ponieważ przed omawianiem przedmiotowej uchwały ogłoszono przerwę w obradach do 17 maja do godz. 15.00. Należy mieć nadzieję, iż rozsądek zwycięży złe emocje.

Mieszkańców serdecznie zachęcam do licznego udziału w podejmowaniu wyborczych decyzji i udziału w życiu dzielnicy. To ważny egzamin z lokalnej demokracji dla każdego z nas. Pamiętajmy, że w tych wyborach nie będą Państwo decydować o tym, kto ma zasiadać w poselskich ławach czy też na ministerialnych krzesłach. Od tych wyborów, jak być może od żadnych innych, zależy, jaki będzie rozwój miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy, rozwój ulicy, podwórka, skweru przed blokiem.

Rada reprezentuje bowiem  interes wszystkich mieszkańców kolonii. Realizuje swoje zadania poprzez występowanie z wnioskami, postulatami, interwencjami i opiniami do organów dzielnicy. Dla władz dzielnicy są to niewygodne twory, ponieważ mieszkańcy, którzy wchodzą w skład rady patrzą, jak wydawane są pieniądze podatników w dosłownym tego słowa znaczeniu – jak np. są realizowane remonty klatek schodowych, hal garażowych, jak prowadzone są naprawy czy nasadzenia i konserwacja zieleni. Są wśród mieszkańców ludzie, którym zależy na tym miejscu i żyjących tu ludziach, których głowy i serca są otwarte, którzy gotowi są poświęcić swój czas i pieniądze, by zmieniać na lepsze otaczający nas świat.  

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”, powiedział Peter Drucker; rady osiedli mogą bowiem odegrać ważną rolę w budowaniu demokracji i kształtowaniu odpowiedzialności wspólnot lokalnych.

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com