Chłodnym okiem

Budżet partycypacyjny - ciąg dalszy

Wśród wielu e.maili z urzędu otrzymałem jeden, który sprawił mi dużą satysfakcję. Niezastąpiona Barbara Domańska, koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przysłała mi informację, w której czytam: „Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że weryfikacja złożonego przez Pana projektu 268 zakończyła się wynikiem pozytywnym”. Podobną informację otrzymało zapewne wiele innych osób, które jak ja, złożyły własne projekty. Przypomnę, że trwa trzecia edycja budżetu partycypacyjnego, w trakcie której będziemy, jako mieszkańcy, decydowali o podziale 2 milionów 743 tysięcy złotych. Dzielnicowy zespół budżetu partycypacyjnego, któremu mam przyjemność przewodniczyć, zdecydował o podziale środków na projekty ogólnodzielnicowe - 743 000 złotych i dwa obszary lokalne (na północ i południe od linii Aleja Solidarności/Radzymińska) po 1 milion złotych. Wpłynęło prawie 100 projektów. 54 ogólnodzielnicowe i po 22 na każdy rejon. Właśnie kończy się ich weryfikacja przez urzędników pod kątem spełniania wymagań, wynikających z przepisów prawa. W czwartek 2 czerwca zespół na posiedzeniu otwartym dla mieszkańców – zapraszam do urzędu na Kłopotowskiego 15 - przeprowadzi losowanie kolejności projektów na listach do głosowania. Listy będą odrębne dla każdego z obszarów.

Upublicznione zostaną na tablicy ogłoszeniowej w urzędzie i na stronie internetowej. Wybór projektów do realizacji odbędzie się w drodze głosowania w dniach 14-24 czerwca br. Zagłosować będzie można elektronicznie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub osobiście poprzez kartę papierową w urzędzie. Wybrać będzie można dowolną ilość projektów pod warunkiem zmieszczenia się w kwocie wyznaczonej dla obszaru. Każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować tylko w jednej dzielnicy np. na Pradze Północ na projekt ogólnodzielnicowy i jeden wybrany obszar. Wyniki zostaną podane do 15 lipca, a zwycięskie projekty będą realizowane w 2017 roku.

Polecam Państwa uwadze swój projekt „Oświetlenie praskiej przestrzeni publicznej”, który zgłosiłem po wielu rozmowach z mieszkańcami Pragi, zwracajacych mi uwagę na ciemne praskie podwórka i zagrożenia z tego wynikające. Gdyby projekt uzyskał Państwa uznanie i wszedł do realizacji, będę go kontynuował w kolejnych latach na kolejnych podwórkach. Tegoroczny obejmuje posadowienie 55 wolnostojących latarni na całej dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Pragi.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl