Młodzież wybiera

Fundacja Pole Dialogu i Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zapraszają na debatę podsumowującą projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”.

Od początku roku szkolnego 2015/2016 Fundacja Pole Dialogu wspólnie w Urzędem Dzielnicy Targówek prowadziły pilotażowy projekt praktycznej edukacji obywatelskiej. We wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dzielnicy przeprowadzono akcję edukacyjną o budżecie partycypacyjnym. Jej celem było zaproszenie młodych osób do zaangażowania się w tegoroczną edycję budżetu. Udało się! Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zgłosiła 25 projektów działań w kilku dzielnicach Warszawy. 12 z nich zostało zakwalifikowane do etapu głosowania.

O tym, jak zaszła ta zmiana, będzie można dowiedzieć się podczas debaty. Odbędzie się ona w czwartek, 16 czerwca 2016 r., w godzinach 12.00–15.00, w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, w dużej sali konferencyjnej na parterze. Wstęp wolny.

Debatę otworzy burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Sławomir Antonik.
W programie m.in.:

- przedstawienie wniosków i rekomendacji płynących z realizacji projektu,
- prezentacja projektów złożonych przez młodzież do budżetu partycypacyjnego,
- premiera filmu o zaangażowaniu uczniów w budżet partycypacyjny,
- dyskusja z udziałem wszystkich zgromadzonych na tematy związane z angażowaniem młodzieży do procedury budżetu partycypacyjnego.

Będzie to także okazja do spotkania młodych projektodawców.

Adresatami zaproszenia są społeczności szkolne, przedstawiciele urzędów i instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Dla osób spoza Warszawy przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów podróży (po zgłoszeniu na kontakt@poledialogu.org.pl)

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.