Praski folwark

Standard czy przypadek?

Dzielnica jako jednostka samorządu terytorialnego powinna być instytucją, która służy mieszkańcom i większość swoich działań nakierowuje przede wszystkim na dobro wspólnoty, jaką na określonym terenie tworzą mieszkańcy. Rolą władz samorządowych jest zaś realizowanie celów, które pozwolą na to, by dzielnica była miejscem bezpiecznym i nowoczesnym, atrakcyjnym do osiedlenia się i inwestowania. Problemy i tematy sygnalizowane przez społeczność lokalną powinny być dokładnie badane przez władze lokalne w celu podjęcia stosownych działań, mających na celu osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Jak zatem w świetle przywołanych treści ocenić działania zarządu dzielnicy, który pełni bezpośredni nadzór nad ZGN, który przeprowadzał remont budynku Kolonii Ząbkowska?

Na początku grudnia ub. r. podjęto równolegle prace związane z remontem klatek schodowych, hal garażowych, wymiany stolarki drzwiowej i oświetlenia. W przypadku hal garażowych decyzja zacna, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż 14 lat rada osiedla prowadziła korespondencję z dyrekcją ZGN w przedmiocie wadliwej dylatacji, co skutkowało zalewaniem hal garażowych, a budynek ulegał degradacji. Mimo trzykrotnie niższych kosztów od wydatkowanych na stronę przeciwną (identyczny zakres prac), w wykazie czynności niestety nie uwzględniono wszystkich do wykonania. Kolejny obmiar, kolejny kosztorys i  … cisza. Można dyskutować o dacie podjęcia prac; grudzień, jako okres przedświąteczny, nie sprzyjał zadowoleniu mieszkańców. Ale … będzie czyściej, będziemy mogli bez stresu wyjechać na urlop, pozostawiając samochód w hali garażowej - mówili mieszkańcy, podejmując działania wspierające przy realizacji prac. Niestety, radość była przedwczesna. Podjęte prace remontowe zamiast poprawić standard, pogorszyły go-oceniają mieszkańcy - oświetlenie wymienione częściowo; stolarka drzwiowa błędnie instalowana, zmieniana na uzasadnione wnioski lokatorów, po trzech miesiącach od odbioru prac kwalifikuje się do naprawy; ruchoma terakota; popękane podłoże w halach; Jak w takim razie dokonano odbioru jakościowego zrealizowanych prac? Temat, który wraca jak bumerang w podejmowanych dyskusjach nt. działań ZGN, jako zarządcy zasobów komunalnych m.st. Warszawy. Czy prawidłowo, zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych i Prawem Zamówień Publicznych wydatkowane zostały środki publiczne? Remont klatek schodowych nie zakończony do dzisiaj. Z uzyskanych informacji negocjacje z wykonawcą, podejmowane próby ugodowego rozwiązania tematu trwają od sześciu miesięcy(!) i mimo moich interwencji jako radnej oraz interpelacji poselskiej nikt nie jest w stanie określić terminu zakończenia. Padały zapewnienia ... sprawę analizują prawnicy, skierowaliśmy sprawę do sądu, koniec maja/początek czerwca sprawa powinna się wyjaśnić i …. cisza.

Jednostkowy przypadek czy standardy działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga Północ? Czyżby metoda wyczekiwania i chowania spraw pod dywan, tak jak przy wymianie drzwi wejściowych do budynku Ząbkowska 50? Podczas remontu drzwi stalowe wymieniono na drewniane. Wnioski mieszkańców o zainstalowanie stalowych, celem zapewnienia m.in. bezpieczeństwa analizowano prawie dwa lata, uzasadniając brakiem zgody konserwatora zabytków, którą mieszkańcy w wyniku podjętych działań uzyskali. Przykładów jest wiele. Mieszkańcy za terminowość i jakość prac ZGN wystawiają ocenę niedostateczną. Pojawia się pytanie: czy rewitalizacja na Pradze Północ, realizowana przez ZGN, zakończy się również wystawieniem oceny niedostatecznej? Mieszkańcy nie mają wygórowanych wymagań, oczekują normalności. A może niskie ambicje koalicji rządzącej, brak wizji, czy błędna identyfikacja przeszkód dla realizacji celu są przyczyną niepowodzeń?

To przecież rolą władz lokalnych jest pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a nie pozostawanie obojętnym na takie sytuacje. Czyżby koalicja rządząca na Pradze Północ całkowicie oddaliła się od realiów i jest prowadzona anachronicznie? Jak mawiała Margaret Thatcher: „O przyszłość należy zadbać samemu”, dlatego też zachęcam mieszkańców budynków i osiedli do podejmowania działań o istotnym znaczeniu na rzecz lokalnych społeczności!

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com