Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Ustrój optymalny

Jaki ustrój byłby dla Warszawy najlepszy? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy III Kongresu Inicjatywy Mieszkańców Warszawy, który odbył się 11 czerwca.

Sprawa ustroju Warszawy jest zagadnieniem złożonym i można patrzeć na to z różnych perspektyw. Dlatego do panelu eksperckiego zaprosiliśmy zarówno osoby zajmujące się tą kwestią naukowo, jak i bezpartyjnych samorządowców z praktycznym doświadczeniem.

Dr Sebastian Gajewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podkreślał, że aby wybrać najlepszy ustrój dla naszego miasta, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tożsamości lokalne (dzielnicowe) są silniejsze niż poczucie przynależności do całego miasta i czy większy priorytet mają działania władz samorządowych o charakterze ogólnomiejskim, czy ściśle lokalnym. W opinii doktora Gajewskiego obecna forma prawna dość dobrze wpisuje się w zapotrzebowanie miasta, a modyfikacji wymaga przede wszystkim statut m.st. Warszawy regulujący relacje między miastem a dzielnicami.

Innego zdania był przewodniczący rady dzielnicy Śródmieście Michał Sas, który mocno akcentował lokalne poczucie tożsamości mieszkańców takich rejonów jak Powiśle czy Muranów oraz wyrażał wątpliwości co do zasadności decydowania przez radnych miejskich, wywodzących się np. ze Śródmieścia, o inwestycjach na Białołęce, co ma miejsce przy obecnych kompetencjach Rady Warszawy. Stwierdził również, że burmistrzowie pełnią tak naprawdę rolę dyrektorów, całkowicie podległych prezydentowi Warszawy.  

Z kolei wiceburmistrz Ursynowa Wojciech Matyjasiak zaznaczył, że uwagi wymaga nie tylko liczba pełnomocnictw przekazywanych członkom zarządów dzielnic, ale również ich jakość. W jego ocenie obecna ustawa samorządowa przypisuje prezydentowi Warszawy rolę „wielkiego wójta”, a w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców w ogóle nie możemy mówić o samorządzie. Co zaś dopiero w przypadku 2-milionowej metropolii!

Trudno w tak krótkim felietonie uchwycić całą złożoność zagadnienia ustroju m.st. Warszawy. Niemniej prace nad nim, z udziałem naszego stowarzyszenia, trwają. Zaś wszystkich, którzy mają wizję i wiedzę dotyczącą tego tematu, zapraszam do współpracy.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
Koło „Inicjatywa Mieszkańców Białołęki”