Budowa II linii metra – wydłuża się przestój na Woli

Stołeczny ratusz zastanawia się nad wydłużeniem zachodniej nitki II linii metra do stacji Mory i wybudowania jej w pierwszym etapie, do 2023. Tymczasem budowa wolskiej nitki, która według planu wiedzie do ratusza Bemowa, jeszcze nie ruszyła. Opóźnienie jest ogromne i sięga już blisko pół roku.

Gotowe są już uzgodnienia środowiskowe, w tym najbardziej problematyczna decyzja środowiskowa dla tunelu metra przebiegającego pod blokami między Płocką i Skierniewicką. Pisaliśmy o protestach mieszkańców tych budynków. Obawy dotyczyły niestabilnych gruntów, na których są posadowione i ryzyka pęknięć ścian podczas drążenia tunelu. Decyzje środowiskowe nie podzieliły obaw mieszkańców. Wciąż występują braki w dokumentacji dotyczącej inwestycji w stronę Woli. W związku z tym wojewoda mazowiecki nie podpisuje pozwoleń na budowę, oczekując na uzupełnienie braków przez inwestora. Pozwoleń ma być sześć. Dla każdego z budowanych obiektów na tym odcinku II linii metra.

Ratusz kontra wojewoda

Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że warszawski ratusz uporczywie nie uzupełniając dokumentacji zamierza (przy założeniu, że wojewoda podpisze niekompletną dokumentację) – mówiąc kolokwialnie - wsadzić wojewodę na minę i gdyby w przyszłości wystąpiły jakiekolwiek problemy podczas realizacji inwestycji, zwalić na niego winę. Jeśli zaś nie podpisze – można będzie mówić, że powstrzymuje realizację inwestycji. Wojewoda dmucha więc na zimne i czeka na brakujące fragmenty dokumentacji. A są to m.in.: brak metryki projektu z nazwą i adresem obiektu budowlanego, brak numeru rysunku, jego tytułu i skali, brak nazwisk, specjalności i numerów uprawnień budowlanych projektantów, brak wyników badań geologiczno-inżynierskich, brak uzgodnień z zarządcą drogi. Projekt wymaga również wedle wojewody wskazania na piśmie sposobu w jaki potraktowano uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wydaje się, że kwestie owe są na tyle istotne, że powinny znaleźć się w dokumentacji. Czyżby metro stało się kolejnym polem bitwy między PO i PiS, jak chcą zwolennicy teorii spiskowej? Trudno w to uwierzyć.

Zakończenie na stacji Mory?

Powracamy do najnowszej koncepcji władz miasta polegającej na wydłużeniu zachodniej nitki do stacji Mory i wybudowaniu jej już w pierwszym etapie, do 2023. Byłyby to trzy dodatkowe stacje i baza techniczna. Szacunkowy koszt wydłużenia linii – bez taboru – to 1 mld zł. Istnieje ryzyko, iż zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie miasta rozłożyłoby na łopatki wiele zaplanowanych inwestycji, bowiem pochłonęłoby 80% środków na nie przeznaczonych. Zagrożone byłoby poszerzenie Płaskowickiej na Ursynowie czy budowa mostu Krasińskiego. Sceptycy uważają, że zabraknąć mogłoby również środków na żłobki i przedszkola w Białołęce i w Wilanowie. Przy założeniu, że inwestycja nie zostanie rozszerzona o kolejne trzy stacje i że zachodnia nitka metra nie będzie się kończyła w Morach, a przy Księcia Janusza, budowniczy tego fragmentu metra z tureckiego koncernu Gulermak zakładają, że mimo opóźnień uda się zakończyć budowę w 2019. Czy jest to realne? Pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Praca wre na Targówku

Po zakończeniu prac przygotowawczych na wschodnim odcinku II linii metra wiodącym na Targówek trwają już prace właściwe. Na początek budowa ścian szczelinowych wentylatorni szlakowych między stacjami Szwedzka - Targówek i Targówek – Trocka. W naszych relacjach z budowy poprzedniego odcinka II linii metra często pisaliśmy o ścianach szczelinowych, które zabezpieczają wykopy przed osuwaniem się ziemi i naporem wód podziemnych.  Głębokie na dwadzieścia kilka metrów, wąskie otwory w ziemi, powstające wokół przyszłych ścian wentylatorni są wypełniane masą bentonitową, stanowiącą ilasty materiał, stosowany do stabilizacji otworów w gruncie, m.in. otworów wiertniczych. W masie zatapiane są stalowe pręty, stanowiące zbrojenie ścian. Zbrojenia są następnie zalewane betonem, który wypiera masę bentonitową i zastyga tworząc ścianę szczelinową.

Budowniczowie już przygotowują się do budowy końcowej stacji wschodniego odcinka II linii metra, stacji Trocka.

(egu)