Niebawem ruszy budowa osiedla przy Gilarskiej

Wszystkie decyzje już są – od dawna oczekiwana budowa wojskowego osiedla na ponad 700 mieszkań, usytuowanego przy ulicy Gilarskiej, wreszcie ma się rozpocząć. Mieszkańcy sąsiedniego Zielonego Zacisza obawiają się, że będzie to kolejne zamknięte osiedle dla wybranych.

Ta inwestycja miała być realizowana już w 2013 roku. Sąsiadujące z Zielonym Zaciszem osiedle, należące do Wojskowego TBS „Kwatera”, miało powstawać etapami, a pierwsi mieszkańcy mieli wprowadzić się pod koniec 2014 roku. Rozpoczęcie budowy opóźniało się jednak z powodu wydłużonego procesu uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz konieczności uzupełnienia przez inwestora dokumentacji. W tym momencie, jak zapewnił nas przedstawiciel Wojskowego TBS „Kwatera”, wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia na budowę są już wydane, nic więc nie stoi na przeszkodzie realizacji inwestycji.

Osiedle przy ulicy Gilarskiej, usytuowane na pustej działce pomiędzy Kanałem Bródnowskim a stadniną koni na terenie dawnego PGR „Bródno”, zostało zaprojektowane jako zespół 10 wielorodzinnych budynków na 708 mieszkań oraz budynku biurowego wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi oraz zielenią. Budynki mieszkalne są równej wysokości – 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna. Natomiast budynek biurowy odznacza się zróżnicowaną wysokością: w jednej części liczy 5 kondygnacji nadziemnych, a w drugiej – 2. Poziom 0 tego budynku zaprojektowano z przeznaczeniem na lokale użytkowe.

W pierwszym etapie, który wg obecnych planów ma się zakończyć pod koniec 2018 roku, powstaną 3 bloki (192 mieszkania), położone najbliżej Gilarskiej. Reprezentacyjny biurowiec oraz pozostałe budynki powstaną w kolejnych etapach.

Na osiedlu przewidziano 5 placów zabaw o łącznej powierzchni ok. 480 m2. Jeden z placów został podzielony na dwie strefy: jedną dla dzieci młodszych, a drugą – dla dzieci starszych i młodzieży. Wbrew obawom mieszkańców Zielonego Zacisza, osiedle będzie terenem otwartym, w związku z czym dostęp do terenów zielonych będzie nieograniczony, także dla osób spoza osiedla.

Inwestycję prowadzi Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. Jest to spółka Skarbu Państwa, utworzona przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka oddaje posiadany zasób mieszkaniowy w drodze najmu do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, który następnie jest przeznaczany na potrzeby zakwaterowania żołnierzy zawodowych. Nie ma mowy o sprzedaży mieszkań na wolnym rynku.

I to budzi najwięcej kontrowersji. Ludzi denerwuje fakt, że w Polsce wciąż istnieją grupy uprzywilejowane, które wynajmują bądź nabywają mieszkania na dużo korzystniejszych warunkach niż zwykli obywatele. Pojawiają się nawet komentarze, że w nowym osiedlu zamieszkają byli PRL-owcy sędziowie i prokuratorzy wojskowi, skazujący polskich patriotów.

Są też spory związane z planami komunikacyjnymi. Mieszkańcy Targówka obawiają się, że powstanie wielkiego osiedla przy Gilarskiej zwiększy jeszcze i tak ogromne korki na ulicy św. Wincentego, głównej arterii łączącej te okolice z centrum Warszawy.

JK