Nagroda czeka

Już po raz siedemnasty można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W ten prosty sposób można podziękować osobom, które aktywnie działają na rzecz naszego województwa. Do tej pory nagrodzono już ponad 150 osób, wśród nich byli m.in.: ks. Jan Twardowski, Józef Hen, Jerzy Janicki, Sława Przybylska-Krzyżanowska, Maja Komorowska czy Maria Pomianowska.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawana jest za wybitne zasługi w dziedzinie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie, ale także za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę kultury. To doskonały sposób na wyróżnienie i uhonorowanie wyjątkowych mieszkańców Mazowsza, którzy swoją pracą i talentem intensywnie działają na rzecz nas wszystkich.

Kandydaci mogą być zgłaszani do 9 września br. przez: komisje sejmiku województwa mazowieckiego, gminy i powiaty z terenu Mazowsza, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Spośród wszystkich zgłoszonych kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy poza pamiątkową statuetką otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Wnioski do XVII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych dla osób fizycznych i podmiotów niebędących osobą fizyczną z dopiskiem: XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia można składać osobiście lub wysyłać pocztą do 9 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Zasady, regulamin oraz formularze konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Laureatami Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w roku 2015 zostali: Adam Wenkler; Jadwiga Kresa; Jan Kania; Krzysztof Ścierański; Jadwiga Korneszczuk; Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyna”; Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie; Zespół ludowy „Sobótka” z Czarnolasu; Grupa nieformalna „Żwawe Babki”; Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.