Społeczny obserwator

Budżet partycypacyjny 2017

W związku z wakacyjną przerwą nie pisaliśmy w NGP o wynikach budżetu partycypacyjnego 2017. Najwyższy czas na nadrobienie zaległości i krótkie podsumowanie.

Tegoroczne głosowanie było trzecim z rzędu, od wprowadzenia w Warszawie mechanizmu budżetu partycypacyjnego w 2013 r., gdy mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat wydania części publicznych środków. Części niewielkiej – w przypadku Pragi Północ chodziło o 1% ogólnej puli środków (ok. 2,7 mln zł), którymi nasza dzielnica będzie dysponować w następnym roku.

Mieszkańcy Pragi wybrali łącznie do realizacji 37 projektów – 17 ogólnodzielnicowych oraz po 10 w każdym z dwóch podobszarów (Nowa Praga z Pelcowizną oraz Stara Praga ze Szmulkami i Michałowem). Podobnie jak w minionych latach, wygrały projekty dotyczące poprawy przestrzeni publicznej (m.in. zakup koszy ulicznych na śmieci, doświetlenie Parku Praskiego czy stworzenie zielonych skwerów).

Niepokojący jest jednak spadek zainteresowania mieszkańców możliwościami, jakie daje ta forma współdecydowania o losach Pragi. W tym roku głosowało niecałe 2,4 tys. mieszkańców – to daje najniższą frekwencję (3,5%) w Warszawie (głosujący vs liczba mieszkańców). W porównaniu z rekordowym 2016 r. liczba głosujących spadła aż o 60% (dla porównania w skali całego miasta „tylko” o 25%). Pod względem frekwencji wyprzedziły nas wszystkie dzielnice, pod względem liczby głosujących wyprzedziliśmy jedynie Wesołą i Rembertów (choć w obu dzielnicach frekwencja sięgnęła 8%). Warto zadać sobie pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. W moim przekonaniu zadecydowały trzy kwestie. Pierwszą z nich jest postawa włodarzy dzielnicy, z ust których wielokrotnie słyszeliśmy, że budżet partycypacyjny to iluzja, że nas na to nie stać, że dając środki mieszkańcom zabieramy je samorządom itp. Kolejną jest brak dostatecznej oficjalnej promocji idei budżetu partycypacyjnego. Promocji rozumianej zarówno przez pryzmat działań edukacyjnych wśród mieszkańców, jak i poprzez typowe działania informacyjne z wykorzystaniem np. zasobów ZGN. Ostatnią kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest tempo dotychczasowych realizacji zwycięskich projektów. Wciąż nie zostały zrealizowane wszystkie projekty z edycji pierwszej, ślimaczy się realizacja projektów z edycji drugiej, strach więc pomyśleć, kiedy zostaną wykonane projekty z edycji zakończonej w czerwcu.

W tym miejscu dziękuję za głosy szanownych czytelników na zgłoszone przeze mnie projekty (z 6 dopuszczonych do głosowania aż 4 zostały wybrane do realizacji). Mimo różnych obiekcji zachęcam do udziału i głosowania w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego. Wspólnie możemy zmienić Pragę.

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com